Get Adobe Flash player

Zápis žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019 proběhne na naší škole v úterý 3. dubna 2018 (dle § 36 odst. 4 školského zákona).

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.