FOTO Ve čtvrtek 17. 5.se žáci obou třetích ročníků a jejich třídní učitelky vypravili na školní výlet doLiščího mlýna ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Vyjeli jsme 7, 45 od Dílen DPMO, cesta proběhla bez komplikací a na místo jsme dorazili přesně v 9 hodin, kde nás přivítala organizátorka programu a „Velká liška“ - indiánská průvodkyně programem.

Z důvodu špatného počasí jsme se uchýlili do budovy areálu (restaurace), kde nás přivítali další indiánští průvodci.

Děti byly rozděleny do dvou skupin podle tříd, každá třída pak byla rozdělená do dalších skupin  - kmenů, které si žáci sami pojmenovali. Také si vyrobili indiánské čelenky a pokreslili si obličeje různými barvami, tak aby se jednotlivé kmeny odlišovaly.

Protože nám počasí opravdu nepřálo, musel se program přizpůsobit. Část aktivit probíhala venku a větší část programu uvnitř budovy nebo pod zastřešenou terasou. Děti i přesto nepřišly o nic zásadního - projely se na koni, navštívily indiánskou vesnici, kde se dozvěděly mnoho zajímavého o životě a zvycích indiánů (mohly pobýt v indiánském stanu Tee - pee, viděly napodobeninu pohřebiště, zkusily si dětskou indiánskou hru atd.), seznámily se s indiánskými zbraněmi, oděvy a hudebními nástroji - zatancovaly si indiánský tanec a zahrály „stopařské“ hry v lese.

V průběhu všech těchto aktivit jsme se mohli zahřát teplým čajem a také výborným obědem, který pro nás organizátoři připravili.

Ke konci programu si děti mohly v obchůdku se suvenýry nakoupit  různé předměty na památku a této možnosti tradičně hojně využily.

Na úplný závěr proběhlo vyhodnocení a děti dostaly medaili. Pak už jsme se jen rozloučili s organizátory a příjemně unavení a trochu mokří nasedli do autobusu.

Cesta zpět už uběhla rychle a podle plánu jsme v 15, 30 hodin dorazili opět k dílnám DPMO.

I přes nepřízeň počasí, hodnotíme výlet velmi kladně. Program byl zábavný, zajímavý i poučný a všichni jsme si jej užili.

Děti si také zaslouží pochvalu za vcelku bezproblémové chování a za to, že je déšť nevyvedl z míry. Mgr. Věra Macáková, Mgr. Michaela Červenková

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání