FOTO Letošní rok jsme se v rámci Evropského dne jazyků věnovali pohádkám. Čtenářská gramotnost bývá často diskutovaným tématem, my jsme se rozhodli podpořit čtenářství našich žáků.

Zvolili jsme si deset pohádek, každá reprezentovala jednu evropskou zemi. Žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd jsme rozdělili do dvaceti skupin, přičemž každou skupinku vedl čtenářsky zdatný kamarád – žák VIII. A třídy. Kapitáni si vylosovali pohádku – každá byla zastoupena dvakrát, abychom mohli porovnat, jak si soupeři vedli.

Cílem akce bylo vytvořit plakát k přidělené pohádce tak, aby splňoval předem daná kritéria. Pochopitelně bylo nutné se s textem dobře seznámit, pochopit zadání jednotlivých úkolů a splnit je během 120 minut. Důležitou součástí byla vzájemná spolupráce ve skupince.

Seznam pohádek:

O vodníkovi ve mlýně – česká

Rudovous – anglická

Polední vítr – ruská

O Žanetce, Denise a lesní víle – francouzská

Rybářův syn a jantarová kráska – lotyšská

O Kojatovi – moravská

Sedmikráska – německá

Největší lež – slovenská

Orlí bratrstvo – norská

Jak železný vlk oženil kralevice s princeznou – ukrajinská

Po rozdělení do skupin, vylosování pohádek a vysvětlení pravidel se žáci odebrali po týmech na svá stanoviště a pustili se do práce. Poměrně dlouhou dobu trvalo důkladné seznámení s textem pohádky. Většina žáků pilně pracovala, nezaznamenali jsme sabotování práce ani výraznější nekázeň. Výsledné plakáty vypadají esteticky na výši, podle reakcí žáků soudíme, že je práce zajímala a bavila.

Hodnocení nejlépe splněných kritérií bude probíhat během měsíce října v hodinách čtení, kdy se třídy postupně seznámí se všemi deseti pohádkami a ověří, do jaké míry plakáty odpovídají zadaným požadavkům. Za každý úkol získá plakát body. Poté budou přidělené body sečteny a vyhlášeni vítězové, kteří získají zaslouženou odměnu. Mgr. Irena Wolkowinská

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání