Dne 26.9.2018 jsme na Hrdličkách tradičně slavili Evropský den jazyků. Rozšířená výuka cizích jazyků je na naší škole primární  a tento den má pro nás velký význam. V letošním roce jsme se zaměřili na podporu čtenářské gramotnosti v cizích jazycích, četli evropské pohádky a zahráli si na novináře, kteří vytvořili atraktivní čtivo pro čtenáře sedmi evropských zemí.

Žáci I. stupně se za pomoci starších žáků 8. ročníku pustili do četby pohádek evropských států a plnili zadané úkoly s výslednou tvorbou plakátů k jednotlivým pohádkám. Naši starší žáci tvořili noviny vylosovaných evropských států dle zadaných kritérií. Noviny měly být v anglickém jazyce, atraktivní, originální, s poutavým názvem, obsahem s aktualitami, kulturou, sportem a zábavnou stránkou dané země. Výsledkem byly litevské, řecké, belgické, rumunské, portugalské, finské a islandské žurnalistické výtvory, které zdobí vestibul naší školy. Plakáty evropských pohádek byly rovněž vystaveny a učitelé s nimi budou nadále pracovat.

Čtení má obrovský vliv na náš osobní rozvoj. Lidé, kteří rádi a často čtou, mají většinou větší slovní zásobu, vyšší schopnost vyjádření, uplatnění, ale také větší schopnost představivosti. Zřízením anglické a později i francouzské knihovničky pro školní i domácí využití v minulých letech, jsme poskytli žákům možnost rozvíjet své čtenářské schopnosti i v cizích jazycích. A že naše snažení funguje a má výsledky nás samozřejmě těší. Výsledkem je fakt, že našim žákům nečiní potíže přečíst si knihu v anglickém jazyce a považují to za zcela přirozené.

Náš evropský den jsme koncipovali celkově jako čtenářský a pozvali i naše rodiče k odpolednímu odbornému setkání s pracovnicemi MKO, které měly pro rodiče I. stupně i II. stupně připraveny tipy ke čtení, způsoby rozvíjení čtenářských návyků a společně s pedagogy ukázali rodičům, jak lze s knihami pracovat ve škole i mimo ni. Čekala je výstavka nových knih nakoupených podle zájmu žáků, zahraniční beletrie i odborné atraktivní tituly Read and Discover používané v hodinách.

Čtenářství je cesta ke vzdělanosti, klidu, odpočinku, útěkem před realitou i cesta k úspěchu. Chceme mít vzdělané a úspěšné žáky a toto je naše CESTA. Mgr. Petra Trunkátová

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání