FOTO V pátek 1. 6. 2018 žáci prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd oslavili svůj svátek ve Family parku Skalka. Sraz všech účastníků byl u školy, kde si všichni vyzvedli svačinku a postupně se přesouvali na místo konání akce. Někteří jeli MHD, jiní objednanými autobusy. Po příjezdu byli žáci označeni bílou páskou s telefonním číslem pro případ ztracení se či jiných obtíží, znovu poučeni o bezpečnosti a chování s přesným vymezením teritoria volného pohybu. Každé dítě dostalo kartičku, do které instruktoři vyznačovali splněné aktivity.

8.30, po krátkém úvodu a vysvětlení pravidel, se děti v malých skupinkách vrhly na jednotlivé atrakce a užívaly si volného dopoledne. K dispozici byly dva nafukovací hrady, trampolíny, prolézačky, malý pouťový kolotoč, autíčka, děti si mohly zahrát metanou, svést se na superzážitkové turbingové dráze, či vyzkoušet obratnost v lanovém centru. Největším lákadlem se staly hromádky sněhu, které sloužily k zábavě i osvěžení. Počasí nám přálo, sluníčko peklo, ale areál kromě sněhu a pitného režimu nabízí i stinná místa, kterých děti hojně využívaly. Pro ochlazení byla připravená také trasa lesem se třemi soutěžními stanovišti. Procházku si jednotlivé třídy udělaly hromadně po svačince, a poté opět děti skotačily na atrakcích. V 11.30 proběhlo vyhodnocení, kdy každé dítě získalo medaili, prospekt a sladkou odměnu.

Rádi bychom poděkovali zaměstnancům Family parku Skalka za organizaci a průběh této akce, škole A. Hrdličky za možnost prožít Den dětí tímto netradičním způsobem a žákům za vzorné chování během akce. Pedagogický dozor 1. stupně ZŠ

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání