FOTO V pátek 1. 6. 2018 žáci prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd oslavili svůj svátek ve Family parku Skalka. Sraz všech účastníků byl u školy, kde si všichni vyzvedli svačinku a postupně se přesouvali na místo konání akce. Někteří jeli MHD, jiní objednanými autobusy. Po příjezdu byli žáci označeni bílou páskou s telefonním číslem pro případ ztracení se či jiných obtíží, znovu poučeni o bezpečnosti a chování s přesným vymezením teritoria volného pohybu. Každé dítě dostalo kartičku, do které instruktoři vyznačovali splněné aktivity.

Číst dál...

„Některé události je lepší nezažít, ale je potřeba na ně nezapomenout.“

FOTO Připomenutí dne, který změnil naše dějiny na dalších 40 let, to byla první část projektu, který bude probíhat v průběhu roku 2018. DEN PRO DEMOKRACII byl zorganizován jako připomenutí výročí událostí tzv. „Vítězného února“.  Žáci 8. a 9. tříd si připomněli neslavnou historii v pondělí dne 19. 2. 2018. V roce 1947-8 patřilo Československo k nejprůmyslovějším zemím střední Evropy. Přišla vládní krize a uchopení moci komunistickou stranou. S tímto se pan Leo Žídek odmítl smířit a veřejně jako student vystupoval proti režimu, za to nebyl připuštěn k maturitě a za svou snahu studovat v zahraničí zaplatil cenu ztráty svobody na 8 let v uranových dolech na Jáchymovsku a Příbramsku. Díky jeho poutavému vyprávění si naši žáci uvědomili hodnotu svobody. Děkujeme za spolupráci panu Žídkovi, těšíme se, že svůj životní příběh přednese i dalším žákům. PaedDr. Lenka Pitnerová, Mgr. Libor Škop

 

FOTO Žáci 5.A v rámci výuky přírodovědy se mohli v učebně chemie podívat pod mikroskopy. Uviděli vzorky půdy, plísně, buňky listů rostlin, svůj vlas a dokonce obětovali kousek svého nehtu. Prohlédněte si fotografie. Třídní učitelka děkuje Mgr. B. Čápové za spolupráci a přípravu vzorků a mikroskopů. Mgr. D. Vápeníčková

Foto dokumentace ZDE    Video sestřih ZDE    Rozhovor s vítězi ZDE

Byl krásný sluníčkový páteční den, 29. září. Děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd si v tomto nádherném dni výborně zasportovalyDo SC Fajne jsme šli pěšky, čímž jsme si už protáhli svaly, abychom mohli celé dopoledne podávat co nejlepší sportovní výkony, za které byly děti na konci sportovního dne odměněny trenéry SC FAJNE.

Trenéři se dětem věnovali celým srdcem a zápalem, podněcovali děti  k co nejlepším výsledkům, motivovali je svým sportovním humorem a nadšením, které se přeneslo na všechny děti a také pedagogy.
Děti soutěžily v badmintonu, skvoši a v různých zábavně sportovních disciplínách rozvíjejících obratnost, rychlost, hbitost, postřeh a zdravou soutěživost v týmu. Ověřily si také vytrvalost a sílu při posilování.
Jedním slovem... "fajne!!!"

FOTO V úterý 26. 9. 2017 si žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd připomněli Evropský den jazyků formou soutěžení ve smíšených týmech. Cílem projektu bylo blíže se seznámit s devíti evropskými zeměmi, jejich zajímavostmi i specifiky, a zároveň podpořit přátelské vztahy mezi ročníky. Rozdělení do týmů, vysvětlení pravidel, poučení o bezpečném chování během akce a rozdání Europasů, do kterých žáci sbírali razítka za splnění úkolů, proběhlo ve vestibulu školy. Poté se jednotlivé skupiny vydaly plnit připravené úkoly, které byly velmi pestré.

Číst dál...

FOTO Obě třídy ve čtvrtek 14. 9. přivítaly hosta p. Dagmar Gluchovou, která si pro nás připravila zábavně vzdělávací program Prima pokusy s tématem Barvy – modul 1. Ve dvouhodinovém programu nejdříve děti zhlédly zajímavé chemické a fyzikální pokusy (např. viděly pěnový vodopád zvaný „sloní zubní pasta"). V druhé části programu si děti samy zahrály na chemiky a fyziky. Dostaly brýle, které rozkládají světlo.  S jejich pomocí svět najednou získal zajímavě barevný rozměr. S brýlemi si děti také zopakovaly barvy duhy a míchání barev, které bravurně zvládly.

Číst dál...

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání