V rámci školního projektu Osudové osmičky jsme se tentokrát zaměřili na rok 1918, kdy byl 28. října vyhlášen samostatný československý stát. Ve čtvrtek 25. a v pátek 26. 10. proto navštívily naši školu paní lektorky Ing. Dana Eliášová a Ing. Miriam Paszová se vzdělávacím programem Staleté kořeny.

Číst dál...

FOTO 26.9. proběhl na naší škole již tradiční Den evropských jazyků. Letošním tématem byly noviny. Třídy si vylosovaly evropskou zemi a pak vytvořily její národní noviny. Obsahem byly aktuality, kultura, sport a tzv. fun page. Bylo opravdu těžké rozhodnout, které noviny byly nejlepší, ale nakonec výsledky dopadly takto.

1. místo – 7.A (Finsko)

2. místo – 9.A (Litva)

3. místo – 9.B (Rumunsko)

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.

FOTO Letošní rok jsme se v rámci Evropského dne jazyků věnovali pohádkám. Čtenářská gramotnost bývá často diskutovaným tématem, my jsme se rozhodli podpořit čtenářství našich žáků.

Zvolili jsme si deset pohádek, každá reprezentovala jednu evropskou zemi. Žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd jsme rozdělili do dvaceti skupin, přičemž každou skupinku vedl čtenářsky zdatný kamarád – žák VIII. A třídy. Kapitáni si vylosovali pohádku – každá byla zastoupena dvakrát, abychom mohli porovnat, jak si soupeři vedli.

Číst dál...

Dne 26.9.2018 jsme na Hrdličkách tradičně slavili Evropský den jazyků. Rozšířená výuka cizích jazyků je na naší škole primární  a tento den má pro nás velký význam. V letošním roce jsme se zaměřili na podporu čtenářské gramotnosti v cizích jazycích, četli evropské pohádky a zahráli si na novináře, kteří vytvořili atraktivní čtivo pro čtenáře sedmi evropských zemí.

Číst dál...

FOTO V pátek 1. 6. 2018 žáci prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd oslavili svůj svátek ve Family parku Skalka. Sraz všech účastníků byl u školy, kde si všichni vyzvedli svačinku a postupně se přesouvali na místo konání akce. Někteří jeli MHD, jiní objednanými autobusy. Po příjezdu byli žáci označeni bílou páskou s telefonním číslem pro případ ztracení se či jiných obtíží, znovu poučeni o bezpečnosti a chování s přesným vymezením teritoria volného pohybu. Každé dítě dostalo kartičku, do které instruktoři vyznačovali splněné aktivity.

Číst dál...

„Některé události je lepší nezažít, ale je potřeba na ně nezapomenout.“

FOTO Připomenutí dne, který změnil naše dějiny na dalších 40 let, to byla první část projektu, který bude probíhat v průběhu roku 2018. DEN PRO DEMOKRACII byl zorganizován jako připomenutí výročí událostí tzv. „Vítězného února“.  Žáci 8. a 9. tříd si připomněli neslavnou historii v pondělí dne 19. 2. 2018. V roce 1947-8 patřilo Československo k nejprůmyslovějším zemím střední Evropy. Přišla vládní krize a uchopení moci komunistickou stranou. S tímto se pan Leo Žídek odmítl smířit a veřejně jako student vystupoval proti režimu, za to nebyl připuštěn k maturitě a za svou snahu studovat v zahraničí zaplatil cenu ztráty svobody na 8 let v uranových dolech na Jáchymovsku a Příbramsku. Díky jeho poutavému vyprávění si naši žáci uvědomili hodnotu svobody. Děkujeme za spolupráci panu Žídkovi, těšíme se, že svůj životní příběh přednese i dalším žákům. PaedDr. Lenka Pitnerová, Mgr. Libor Škop

 

FOTO Žáci 5.A v rámci výuky přírodovědy se mohli v učebně chemie podívat pod mikroskopy. Uviděli vzorky půdy, plísně, buňky listů rostlin, svůj vlas a dokonce obětovali kousek svého nehtu. Prohlédněte si fotografie. Třídní učitelka děkuje Mgr. B. Čápové za spolupráci a přípravu vzorků a mikroskopů. Mgr. D. Vápeníčková

Foto dokumentace ZDE    Video sestřih ZDE    Rozhovor s vítězi ZDE

Byl krásný sluníčkový páteční den, 29. září. Děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd si v tomto nádherném dni výborně zasportovalyDo SC Fajne jsme šli pěšky, čímž jsme si už protáhli svaly, abychom mohli celé dopoledne podávat co nejlepší sportovní výkony, za které byly děti na konci sportovního dne odměněny trenéry SC FAJNE.

Trenéři se dětem věnovali celým srdcem a zápalem, podněcovali děti  k co nejlepším výsledkům, motivovali je svým sportovním humorem a nadšením, které se přeneslo na všechny děti a také pedagogy.
Děti soutěžily v badmintonu, skvoši a v různých zábavně sportovních disciplínách rozvíjejících obratnost, rychlost, hbitost, postřeh a zdravou soutěživost v týmu. Ověřily si také vytrvalost a sílu při posilování.
Jedním slovem... "fajne!!!"

FOTO V úterý 26. 9. 2017 si žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd připomněli Evropský den jazyků formou soutěžení ve smíšených týmech. Cílem projektu bylo blíže se seznámit s devíti evropskými zeměmi, jejich zajímavostmi i specifiky, a zároveň podpořit přátelské vztahy mezi ročníky. Rozdělení do týmů, vysvětlení pravidel, poučení o bezpečném chování během akce a rozdání Europasů, do kterých žáci sbírali razítka za splnění úkolů, proběhlo ve vestibulu školy. Poté se jednotlivé skupiny vydaly plnit připravené úkoly, které byly velmi pestré.

Číst dál...

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání