Get Adobe Flash player

FOTO Žáci 5.A v rámci výuky přírodovědy se mohli v učebně chemie podívat pod mikroskopy. Uviděli vzorky půdy, plísně, buňky listů rostlin, svůj vlas a dokonce obětovali kousek svého nehtu. Prohlédněte si fotografie. Třídní učitelka děkuje Mgr. B. Čápové za spolupráci a přípravu vzorků a mikroskopů. Mgr. D. Vápeníčková

15.11. proběhl Den školy jako druhá akce v projektu Hrdá škola. Natočili jsme školní píseň - hymnu ZŠ A. Hrdličky 1638 a žáci tvořili netradiční nástěnky na oslavu tohoto dne. FOTO

13. a 18. 10. 2017 se žáci 9. A a 9. B zúčastnili teoretické a praktické části projektu ČČK 1. pomoc pro život. FOTO

FOTO Dne 13.10.2017 jsme se na " Hrdličkách" připojili k mezinárodnímu SUIT UP DAY a oblékli si v tento den formální oblečení. Připojili jsme se k projektu Hrdá škola a ukázali svůj respekt ke škole, kterou navštěvujeme. V tento den  se škola změnila v místo plné mladých mužů a dam, kterým to moc slušelo. Připojili se i žáci a pedagogové I. stupně. Děkujeme všem za podporu a zapojení a v podobných akcích budeme rádi pokračovat. Mgr. Petra Trunkátová

Foto dokumentace ZDE    Video sestřih ZDE    Rozhovor s vítězi ZDE

Byl krásný sluníčkový páteční den, 29. září. Děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd si v tomto nádherném dni výborně zasportovalyDo SC Fajne jsme šli pěšky, čímž jsme si už protáhli svaly, abychom mohli celé dopoledne podávat co nejlepší sportovní výkony, za které byly děti na konci sportovního dne odměněny trenéry SC FAJNE.

Trenéři se dětem věnovali celým srdcem a zápalem, podněcovali děti  k co nejlepším výsledkům, motivovali je svým sportovním humorem a nadšením, které se přeneslo na všechny děti a také pedagogy.
Děti soutěžily v badmintonu, skvoši a v různých zábavně sportovních disciplínách rozvíjejících obratnost, rychlost, hbitost, postřeh a zdravou soutěživost v týmu. Ověřily si také vytrvalost a sílu při posilování.
Jedním slovem... "fajne!!!"

FOTO V úterý 26. 9. 2017 si žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd připomněli Evropský den jazyků formou soutěžení ve smíšených týmech. Cílem projektu bylo blíže se seznámit s devíti evropskými zeměmi, jejich zajímavostmi i specifiky, a zároveň podpořit přátelské vztahy mezi ročníky. Rozdělení do týmů, vysvětlení pravidel, poučení o bezpečném chování během akce a rozdání Europasů, do kterých žáci sbírali razítka za splnění úkolů, proběhlo ve vestibulu školy. Poté se jednotlivé skupiny vydaly plnit připravené úkoly, které byly velmi pestré.

Číst dál...

FOTO - EDJ Dne 26.9. 2017 oslavili na ZŠ A. Hrdličky 1638 v Ostravě-Porubě Evropský den jazyků netradičně. Projektový den pro žáky II. stupně s názvem Sportujeme v Evropě se zaměřením na evropské znalosti  a praktické dovednosti ze sportovního světa byl tentokrát poprvé obohacen o zábavný program pro rodiče a přátele školy – QUIZ SHOW s evropskou tematikou FOTO - QUIZ SHOW.

Číst dál...

FOTO Obě třídy ve čtvrtek 14. 9. přivítaly hosta p. Dagmar Gluchovou, která si pro nás připravila zábavně vzdělávací program Prima pokusy s tématem Barvy – modul 1. Ve dvouhodinovém programu nejdříve děti zhlédly zajímavé chemické a fyzikální pokusy (např. viděly pěnový vodopád zvaný „sloní zubní pasta"). V druhé části programu si děti samy zahrály na chemiky a fyziky. Dostaly brýle, které rozkládají světlo.  S jejich pomocí svět najednou získal zajímavě barevný rozměr. S brýlemi si děti také zopakovaly barvy duhy a míchání barev, které bravurně zvládly.

Číst dál...

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání