Besedu pod názvem Obyvatelé lesa, která proběhla ve ŠD dne 9. 11. 2018, si pro nás připravil pan lesník Hubert Bortlík z MS Hubert Hať. Pan Bortlík již několik let v podzimních měsících navštěvuje naši školní družinu a vede s dětmi besedu o lesních zvířátkách, jejich životě v přírodě a jejich přezimování. Vyprávěl dětem příběhy, které se skutečně v lese staly, upozornil děti, jak se chovat v případě pocitu ohrožení např. kanci. Přinesl na ukázku vycpaná zvířata, kožešiny, vábničky na srnky a jeleny. Děti byly nadšené a vše si chtěly hned vyzkoušet. Vedly s p. Bortlíkem živou besedu a měly mnoho zajímavých dotazů, vyprávěly o svých zážitcích z lesa. Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší sběrači z každého oddělení, kteří sbírali žaludy a kaštany se svými rodiči během víkendových dnů. Děti dostaly malé věcné odměny. Dětem se beseda moc líbila.

V měsíci září, říjnu a listopadu sbíraly děti spolu s p. vychovatelkami žaludy a kaštany a celkem pro revír nasbíraly cca 850 kg.

Pavlína Zmijová

Ve čtvrtek 18. října proběhla ve školní družině celodružinová akce s názvem I děti mají svá práva. Formou povídání se děti dověděly, která práva mezi ně patří a mohly se zeptat na nejrůznější informace týkající se tohoto tématu. V jednotlivých oddělením si pak zahrály mnoho zajímavých her jako je pexeso, kvarteto, poskládaly si puzzle, libovolnou stavbu z kostek, snažily se projít bludištěm nebo vyplnit zábavné pracovní listy. Jelikož úkoly byly různého typu, každý si mezi nimi našel takový, který ho zaujal. Děti byly spokojené a za splnění každého úkolu dostaly veselé razítko.
 
Lažková Denisa
 

FOTO Dne 31. 10. 2018 jsme si připomněli Halloween – je to obdoba našeho svátku zemřelých. Byl to původně svátek keltský. Naše děti v družině si ho oslavily po svém. Tančilo se při hudbě, proběhly různé soutěže, např. oblíbený židličkový tanec. Malovali jsme dýně, kočky, pavouky, čarodějnice, strašidelné spojovačky. Na závěr se unavené masky společně vyfotily.

Irena Bochňáková

FOTO 4. října se ve školní družině konala přehlídka papírových i textilních dračích krasavic a krasavců.

Aby se mohli všichni předvést v celé kráse, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna část létala nad parčíkem u školy a druhá na školním hřišti. Ačkoliv si ten den vzal zřejmě vítr dovolenou, na výkonech a dobré náladě nám to neubralo.Na památku jsme zanechali na školním hřišti jednoho dračího trosečníka, který nám připomíná, jak prima jsme se měli a že už se těšíme na příští ročník drakiády;-). Pavlína Motlochová

Dne 27. 9. 2018 jsme šli s dětmi na odpolední přírodovědnou vycházku do Plesné. Cestou lesem jsme se na různých stanovištích zastavovali a děti tahaly z pytlíku zajímavé, legrační i poučné otázky, hádanky a úkoly, které na místě plnily. Došli jsme až k hájence, kde děti měli individuální volno a posvačily.Na zpáteční cestě jsme nasbírali žaludy pro lesní oboru.

Hana kožuchová

FOTO Dne 20. 9. 2018 proběhlo v novém školním roce první zábavné soutěžní odpoledne Hraje celá družina. Na školním hřišti za krásného slunečného počasí  si děti prověřily svou zdatnost v sedmi nenáročných disciplínách. Po absolvování všech soutěžních stanovišť dostal každý malou sladkost. Dětem se sportovní odpoledne líbilo a už se těší na další společné akce. 

Renáta Fiedorová

FOTO Poslední družinovou akcí tohoto školního roku byl barevný týden. Děti chodily do školy v těchto barvách. Pondělí - modré, úterý - červené. středa - bílá, čtvrtek - zelený, pátek - pruhovaný. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu. 

Pavlína Zmijová

FOTO Ve dnech 11. 6. – 15. 6. 2018 proběhly pěvecké soutěže v jednotlivých odděleních. Děti si zvolily 2 zástupce, kteří  reprezentovali svá oddělení na Družinovém slavíčku ve čtvrtek 14. 6. Představilo se nám 14 soutěžících.                                                                                                                        Soutěž jsme zahájili vystoupením dětí z kroužku Hra na flétnu. Poté následovala samotná soutěž. Odborná porota, ve složení p. vychovatelek hodnotila jednotlivé výkony až po vystoupení všech soutěžících. 

Umístění soutěžících:                                                                                                                           1. Kučerová Klára                                                                                                                               2. Žáková Valentýna                                                                                                                           3. Lednická Božena

Zvláštní cenu dostal Matěj Nekoranec, jako jediný chlapec přihlášený do soutěže.

Všichni soutěžící byli odměněni sladkými i věcnými cenami, vítězové také diplomy.

Pavlína Zmijová

 

FOTO 31.5. jsme se my, děti z naší školní družiny, vyzbrojeny mega zásobou nápojů a dobrou svačinkou, vydaly vstříc horkému dni. Cílem průzkumné vlastivědné mise bylo údolíčko podél Pustkoveckého potoka, kde jsme pozorovali živočichy i rostliny, dozvěděli se něco o historii i současnosti Pustkoveckého údolí a zasoutěžili si o malé sladké odměny. Soutěžní otázky se týkaly vlastivědných vědomostí, některé "chytáčky" byly opravdu vypečené, ale nakonec odměnu získala všechna oddělení ŠD. Po svačince jsme se domluvili, že plánované malování na chodník necháme na příští den, horko bylo příliš velké a únavné. Příští rok hodláme v průzkumu pokračovat :-)

Pavlína Motlochová 

                                                                                                                

FOTO V týdnu 21. – 25. 5. probíhala v ŠD sportovní olympiáda na školním hřišti.

Soutěžilo se v těchto disciplínách:

1. Běh na 50 m

2. Běh na 200m

3. Hod do dálky raketkami

4. Přeskok přes švihadlo

5. Skok z místa

Všichni se zapojili s velkým nasazením a statečně plnili všechny disciplíny.

Každá p. vychovatelka si vyhodnotila nejprve nejlepší sportovce ve svém oddělení – každou disciplínu zvlášť.

Poslední den bylo hromadné vyhodnocení nejlepších sportovců z celé ŠD na hřišti s předáním zlatých, stříbrných a bronzových medailí.

Za 1. – 2. třídy děvčata, chlapci

1. Fjurá Veronika, Výtisk Marek

2. Čechová Sophie, Vích Ondřej

3. Cupánková Aneta, Hobza Daniel

Za 3. - 5. třídy děvčata, chlapci

1. Kirschnerová Anna, Prudil Kryštof

2. Janásová Kristýna, Maňovský Tomáš

3. Maléřová Tereza, Tatara Jakub

Všechny děti, které se zúčastnily byly odměněny malou sladkostí.

Hana Kožuchová

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání