Proč mají kočky vousy

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 proběhla v ŠD celodružinová soutěž Proč mají kočky vousy. Z každého oddělení byli vybráni tři zástupci, kteří si navzájem porovnali své vědomosti v zábavném kvízu Proč mají kočky vousy. Tato soutěž je dětmi velmi oblíbená, pro zajímavé otázky a vtipné možnosti odpovědí. Všichni si užili spoustu legrace a každý dostal sladkou odměnu.

Renáta Fiedorová

4.prosince proběhlo ve školní družině Vánoční těšení, naše už tradiční celodružinové zábavné odpoledne. Během něj jsme za zvuku vánočních písniček a lidových koled v celkem sedmi workshopech vyráběli a tvořili spoustu různých vánočních pěkností. Pro vaši představu jsme například malovali na šišky, na sklo, vyráběli vánoční baňky z polystyrénu, vánoční stromečky z lékařských špachtlí, připomněli si, jak se vystřihují papírové vločky. Po práci jsme si na nejoblíbenější vánoční hity trošku zatrsali a celé jsme si to parádně užili :-) Pavlína Motlochová  

FOTO 11. 11. jsme oslavili svátek sv. Martina, který měl podle lidových pranostik přijet na bílém koni. V tento den nepřijel, ale sníh nedal na sebe dlouho čekat. Paní Zima konečně dorazila a tak jsme ve čtvrtek 29. 11. ve všech odděleních navodíli zimní atmosféru povídáním si o zimě, hádankami, básničkami se zimní tématikou.

Od 14,00 hod. proběhlo ve všech odděleních zábavné soutěžní odpoledne. Děti soutěžily např. v hodu sněhovými koulemi, skládaly rozstříhané obrázky se zimní tématikou, vystřihovaly sněhové vločky, kterými si vyzdobily třídu, skákaly jako ve sněhu. Už se všichni moc těšíme až sníh opravdu napadne a zadovádíme si na něm doopravdy a né jenom jako. Každý soutěžící dostal malou sladkou odměnu.

Pavlína Zmijová

FOTO Ve čtvrtek 22. listopadu jsme v naší družince měli Den s encyklopedií. My jsme si vybrali encyklopedie lidského těla. Nejprve jsme si s dětmi povídali, jak je důležité pro náš život, abychom byli zdraví a starali se o své tělo. Potom jsme si vybrali kamaráda a na něm si ukázali, z kterých částí se skládá lidská kostra a také si popsali lidské smysly, tak důležité pro plnohodnotný život. Na závěr poučného odpoledne starší děti dostali pracovní listy, kde popisovaly stavbu kostry, mladší děti dostaly obrázek chlapce, či dívky, kterou vymalovaly a kdo chtěl, mohl také popsat části těla.

Blanka Palicová

FOTO  Besedu pod názvem Obyvatelé lesa, která proběhla ve ŠD dne 9. 11. 2018, si pro nás připravil pan lesník Hubert Bortlík z MS Hubert Hať. Pan Bortlík již několik let v podzimních měsících navštěvuje naši školní družinu a vede s dětmi besedu o lesních zvířátkách, jejich životě v přírodě a jejich přezimování. Vyprávěl dětem příběhy, které se skutečně v lese staly, upozornil děti, jak se chovat v případě pocitu ohrožení např. kanci. Přinesl na ukázku vycpaná zvířata, kožešiny, vábničky na srnky a jeleny. Děti byly nadšené a vše si chtěly hned vyzkoušet. Vedly s p. Bortlíkem živou besedu a měly mnoho zajímavých dotazů, vyprávěly o svých zážitcích z lesa. Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší sběrači z každého oddělení, kteří sbírali žaludy a kaštany se svými rodiči během víkendových dnů. Děti dostaly malé věcné odměny. Dětem se beseda moc líbila.

V měsíci září, říjnu a listopadu sbíraly děti spolu s p. vychovatelkami žaludy a kaštany a celkem pro revír nasbíraly cca 850 kg.

Pavlína Zmijová

Ve čtvrtek 18. října proběhla ve školní družině celodružinová akce s názvem I děti mají svá práva. Formou povídání se děti dověděly, která práva mezi ně patří a mohly se zeptat na nejrůznější informace týkající se tohoto tématu. V jednotlivých oddělením si pak zahrály mnoho zajímavých her jako je pexeso, kvarteto, poskládaly si puzzle, libovolnou stavbu z kostek, snažily se projít bludištěm nebo vyplnit zábavné pracovní listy. Jelikož úkoly byly různého typu, každý si mezi nimi našel takový, který ho zaujal. Děti byly spokojené a za splnění každého úkolu dostaly veselé razítko.
 
Lažková Denisa
 

FOTO Dne 31. 10. 2018 jsme si připomněli Halloween – je to obdoba našeho svátku zemřelých. Byl to původně svátek keltský. Naše děti v družině si ho oslavily po svém. Tančilo se při hudbě, proběhly různé soutěže, např. oblíbený židličkový tanec. Malovali jsme dýně, kočky, pavouky, čarodějnice, strašidelné spojovačky. Na závěr se unavené masky společně vyfotily.

Irena Bochňáková

FOTO 4. října se ve školní družině konala přehlídka papírových i textilních dračích krasavic a krasavců.

Aby se mohli všichni předvést v celé kráse, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna část létala nad parčíkem u školy a druhá na školním hřišti. Ačkoliv si ten den vzal zřejmě vítr dovolenou, na výkonech a dobré náladě nám to neubralo.Na památku jsme zanechali na školním hřišti jednoho dračího trosečníka, který nám připomíná, jak prima jsme se měli a že už se těšíme na příští ročník drakiády;-). Pavlína Motlochová

Dne 27. 9. 2018 jsme šli s dětmi na odpolední přírodovědnou vycházku do Plesné. Cestou lesem jsme se na různých stanovištích zastavovali a děti tahaly z pytlíku zajímavé, legrační i poučné otázky, hádanky a úkoly, které na místě plnily. Došli jsme až k hájence, kde děti měli individuální volno a posvačily.Na zpáteční cestě jsme nasbírali žaludy pro lesní oboru.

Hana kožuchová

FOTO Dne 20. 9. 2018 proběhlo v novém školním roce první zábavné soutěžní odpoledne Hraje celá družina. Na školním hřišti za krásného slunečného počasí  si děti prověřily svou zdatnost v sedmi nenáročných disciplínách. Po absolvování všech soutěžních stanovišť dostal každý malou sladkost. Dětem se sportovní odpoledne líbilo a už se těší na další společné akce. 

Renáta Fiedorová

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání