Get Adobe Flash player

FOTO V pondělí 29. ledna jsme si opět po roce zaskotačili na karnevalu. Tančili zde kočičky, tygřík, Supermani, různé víly i rytířové. Samostatný taneček předvedly Elsy z Ledového království a také černé masky. Vždy se střídaly tance a soutěže. Děti si motaly bonbóny na tužky, tančily oblíbený židličkový taneček. Legrace byla u soutěže Mumie - obmotávání spolužáka papírem. Pořádně se zapotily páry při tanci s jablkem mezi hlavami. Různé úkoly byly odměněny různými dobrotami. Velký jásot byl u foukání balónků, které děti využily i k dovádění při hudbě. Po karnevalu se děti odebraly do družiny, kde si ještě zamlsaly a odpočívaly. Tak zase za rok!

Irena Bochňáková

 

Informace k Letnímu táboru v Zákopčí 2018: ZDE

FOTO Letošní Zimní radovánky byly ve znamení "Najdi sníh a raduj se", protože bílá nadílka nebyla příliš štědrá.Nám se to však povedlo a užili jsme si jak bobování, tak i drobné stavby ze sněhu. Svědčily o tom promočené bundy, oteplovačky, rukavice a červené tváře, ošlehané sněhem a větrem. A tak je jasné, že vítězové jsme všichni :-)

                                                                                                                       Pavlína Motlochová

 

FOTO Ve čtvrtek 11. ledna 2018 si děti zkoušely odpovídat na mnoho otázek různých témat. Byly to dotazy z oblasti pohádek, zdravé výživy a školy. Mezi úkoly patřilo také poskládat a poznat osobnost, včetně povolání. Zodpověděly několik otázek o období Silvestr-Nový rok. Děti se snažily vysvětlit rodinné pojmy (např. kdo je sestra mého otce). Každý majitel kartičky usiloval o razítka, potřebná pro malou odměnu.

Irena Bochňáková

Proč mají kočky vousy

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 proběhla v ŠD celodružinová soutěž Proč mají kočky vousy. Z každého oddělení byli vybráni dva zástupci, kteří si navzájem porovnali své vědomosti v zábavném kvízu Proč mají kočky vousy. Tato soutěž je dětmi velmi oblíbená, pro zajímavé otázky a vtipné možnosti odpovědí. Všichni si užili spoustu legrace a každý dostal sladkou odměnu.

Fiedorová Renáta

FOTO Letošní vánoční těšení se konalo dne 14.12. ve všech odděleních ŠD a paní vychovatelky si připravily mnoho krásných nápadů. Děti vyráběly vánoční přáníčka ve tvaru stromečku, kapra v rámečku nebo vytvořeného z CD, andělíčky, polystyrenovou kouli zdobenou rozinkami, vánoční hvězdu, ale také ozdoby z terakoty nebo papírový věnec. Výrobky si děti odnesly domů a mohly jimi potěšit své rodiče.

Denisa Lažková

Již několik let se žáci naší školy, především děti ŠD, podílejí na Mikulášské sbírce sladkostí pro děti ze Slezské diakonie Náruč ve Vítkovicích. V měsíci listopadu přinášejí do školní družiny sladkosti, které pak zástupci dětí ŠD předají dětem z diakonie. Letos jsme s dětmi toto zařízení navštívili 7. prosince s krátkým vánočním programem, který s dětmi připravila p. vych. Zmijová a p. vych. Bochňáková. Začátkem prosince proběhla na škole charitativní sbírka dětského oblečení v rámci projektu Hrdá škola – Dobrý skutek, pro stejné zařízení. Mikulášské balíčky a věci z charitativní akce byly dětem předány a v předvánočním čase, kdy jsme si společně popovídali při výborném čaji a moučníku, který děti z Náruče samy upekly J.

Děkujeme všem, kteří do těchto sbírek přispěli.

 

Pavlína Zmijová

 

FOTO Obyvatelé lesa byl název besedy, která  proběhla ve ŠD s panem H. Bortlíkem z MS Hubert Hať. Pan Bortlík  již několik let v podzimních měsících navštěvuje naši školní družinu a vede s dětmi besedu  o lesních zvířátkách, jejich životě v přírodě a jejich přezimování. Vyprávěl dětem příběhy, které se zkutečně v lese staly, upozornil děti, jak se chovat v případě pocitu ohrožení např. kanci. Přinesl na ukázku vycpaná zvířata, kožešiny, vábničky na srnky, jeleny. Děti byly nadšené a vše si chtěly hned vyzkoušet. Vedly s p. Bortlíkem živou besedu a měly mnoho zajímavých dotazů a svých postřehů z lesa. Dětem se beseda moc líbila.

V měsíci září, říjnu a listopadu sbíraly děti spolu s p. vychovatelkami žaludy a kaštany a celkem pro revír nasbíraly cca550 kg. Děti byly odměněny drobnou sladkostí.

 

Pavlína Zmijová

 

FOTO Ve středu 30.11. se v prostorách ŠD uskutečnila celodružinová akce Živá stavebnice. Opět se každé dítě postupně zúčastnilo sedmi disciplín, které byly tematicky zaměřeny na lidské tělo. Mezi tyto disciplíny patřily např. vědomostní otázky na dané téma, vyzkoušení si vlastní síly dechu za pomocí pingpongových míčků, vykonání kliků apod. Děti tak mohly zjistit a ověřit si, jak některé části jejich těl fungují, a také o svém těle získaly nové poznatky. Na konci svého snažení dostal každý soutěžící sladkou odměnu.

Nikol Petrová

Dne 9. 11. proběhla ve všech třídách ŠD celodružinová akce s názvem Vítání zimy ke dni sv. Martina. Děti dostaly kartičky na sbírání razítek za splněné úkoly a chodily po třídách. Celkem bylo 7 disciplín jako např. hod sněhovou koulí (děti se trefovaly papírovými koulemi na cíl), skládání rozstříhaného obrázku od J. Lady, prolézání tunelem do iglú (prolézání strachovým pytlem) apod.Dětem se to moc líbilo a na závěr všichni dostali malou sladkou odměnu.

Hana Kožuchová

FOTO 31.10. jsme se i my ve školní družině připojili ke všeobecnému školnímu mumraji v maskách duchů, koster, zombie, netopýrů a tak dále......Děti v  každém jednotlivém oddělení pod vedením paní vychovatelky vyráběly příšerky, luštily záhadu hradního strašidla, rejdily na bubu diskotéce a mrkly na upírský animáček. Odměnou jim byly docela nestrašidlácké dobroty, vykouzlené na hřbitově o úplňkové půlnoci před mnoha lety /odborníci odhadují přibližnou dobu vzniku na rok 1376/. Bylo to fajn a ani jsme se moc nebáli.

Pavlína Motlochová

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání