Get Adobe Flash player

Proč mají kočky vousy

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 proběhla v ŠD celodružinová soutěž Proč mají kočky vousy. Z každého oddělení byli vybráni dva zástupci, kteří si navzájem porovnali své vědomosti v zábavném kvízu Proč mají kočky vousy. Tato soutěž je dětmi velmi oblíbená, pro zajímavé otázky a vtipné možnosti odpovědí. Všichni si užili spoustu legrace a každý dostal sladkou odměnu.

Fiedorová Renáta

FOTO Letošní vánoční těšení se konalo dne 14.12. ve všech odděleních ŠD a paní vychovatelky si připravily mnoho krásných nápadů. Děti vyráběly vánoční přáníčka ve tvaru stromečku, kapra v rámečku nebo vytvořeného z CD, andělíčky, polystyrenovou kouli zdobenou rozinkami, vánoční hvězdu, ale také ozdoby z terakoty nebo papírový věnec. Výrobky si děti odnesly domů a mohly jimi potěšit své rodiče.

Denisa Lažková

Již několik let se žáci naší školy, především děti ŠD, podílejí na Mikulášské sbírce sladkostí pro děti ze Slezské diakonie Náruč ve Vítkovicích. V měsíci listopadu přinášejí do školní družiny sladkosti, které pak zástupci dětí ŠD předají dětem z diakonie. Letos jsme s dětmi toto zařízení navštívili 7. prosince s krátkým vánočním programem, který s dětmi připravila p. vych. Zmijová a p. vych. Bochňáková. Začátkem prosince proběhla na škole charitativní sbírka dětského oblečení v rámci projektu Hrdá škola – Dobrý skutek, pro stejné zařízení. Mikulášské balíčky a věci z charitativní akce byly dětem předány a v předvánočním čase, kdy jsme si společně popovídali při výborném čaji a moučníku, který děti z Náruče samy upekly J.

Děkujeme všem, kteří do těchto sbírek přispěli.

 

Pavlína Zmijová

 

FOTO Obyvatelé lesa byl název besedy, která  proběhla ve ŠD s panem H. Bortlíkem z MS Hubert Hať. Pan Bortlík  již několik let v podzimních měsících navštěvuje naši školní družinu a vede s dětmi besedu  o lesních zvířátkách, jejich životě v přírodě a jejich přezimování. Vyprávěl dětem příběhy, které se zkutečně v lese staly, upozornil děti, jak se chovat v případě pocitu ohrožení např. kanci. Přinesl na ukázku vycpaná zvířata, kožešiny, vábničky na srnky, jeleny. Děti byly nadšené a vše si chtěly hned vyzkoušet. Vedly s p. Bortlíkem živou besedu a měly mnoho zajímavých dotazů a svých postřehů z lesa. Dětem se beseda moc líbila.

V měsíci září, říjnu a listopadu sbíraly děti spolu s p. vychovatelkami žaludy a kaštany a celkem pro revír nasbíraly cca550 kg. Děti byly odměněny drobnou sladkostí.

 

Pavlína Zmijová

 

FOTO Ve středu 30.11. se v prostorách ŠD uskutečnila celodružinová akce Živá stavebnice. Opět se každé dítě postupně zúčastnilo sedmi disciplín, které byly tematicky zaměřeny na lidské tělo. Mezi tyto disciplíny patřily např. vědomostní otázky na dané téma, vyzkoušení si vlastní síly dechu za pomocí pingpongových míčků, vykonání kliků apod. Děti tak mohly zjistit a ověřit si, jak některé části jejich těl fungují, a také o svém těle získaly nové poznatky. Na konci svého snažení dostal každý soutěžící sladkou odměnu.

Nikol Petrová

Dne 9. 11. proběhla ve všech třídách ŠD celodružinová akce s názvem Vítání zimy ke dni sv. Martina. Děti dostaly kartičky na sbírání razítek za splněné úkoly a chodily po třídách. Celkem bylo 7 disciplín jako např. hod sněhovou koulí (děti se trefovaly papírovými koulemi na cíl), skládání rozstříhaného obrázku od J. Lady, prolézání tunelem do iglú (prolézání strachovým pytlem) apod.Dětem se to moc líbilo a na závěr všichni dostali malou sladkou odměnu.

Hana Kožuchová

FOTO 31.10. jsme se i my ve školní družině připojili ke všeobecnému školnímu mumraji v maskách duchů, koster, zombie, netopýrů a tak dále......Děti v  každém jednotlivém oddělení pod vedením paní vychovatelky vyráběly příšerky, luštily záhadu hradního strašidla, rejdily na bubu diskotéce a mrkly na upírský animáček. Odměnou jim byly docela nestrašidlácké dobroty, vykouzlené na hřbitově o úplňkové půlnoci před mnoha lety /odborníci odhadují přibližnou dobu vzniku na rok 1376/. Bylo to fajn a ani jsme se moc nebáli.

Pavlína Motlochová

FOTO Ve středu 25. 10. si 14 dět, zástupci jednotlivých oddělení, zasoutěžilo v celodružinové hře Pexeso.Děti byly rozděleny podle věku do 3 družstev a vítězové se utkali ve finále. Na 1. místě Marek Mohyla, zástupce I. oddělení, na 2. místě Lukáš Hobza, zástupce VI. oddělení a na 3. místě se umístil Honza Skořupa, který zastupoval II. oddělení. Dětem se soutěž líbila a už se těší na další. Všichni účastníci si odnesli věcné ceny, drobnou sladkost a vítězové diplom pro své oddělení.

Pavlína Zmijová

FOTO Ve čtvrtek 12. října jsme se s dětmi vydali k parčíku v okolí školy a s druhou skupinou na školní hřiště pouštět draky. Počasí bylo vydařené, foukal vítr a sluníčko svítilo. Děti měly zajímavé draky, mohli jsme vidět rybu, delfína i netopýra. Někteří draci se nám zapletli i do stromů, dokonce jednomu se zalíbil sloup. Po hodince se unavení draci i unavené děti vrátily zpět do školy.

Irena Bochňáková

FOTO V úterý 26. září se vydala všechna oddělení ŠD na plánovanou vycházku do Plesné. Počasí nám přálo a děti se těšily, jaké úkoly je při cestě lesem čekají. Povídali jsme si o lesních zvířatech a jejich stopách, co jedí, jak žijí, ale také o houbách, stromech a listech na nich rostoucích. Na konci trasy, kousek od domu pana hajného, byla přestávka na svačinu a děti si zde zahrály i několik her. Na zpáteční cestě jsme posbírali žaludy pro zvířata a vrátili se ke škole, kde na děti už čekali jejich rodiče.

Denisa Lažková

FOTO Dne 14.9.2017 proběhlo v novém školním roce první zábavné soutěžní odpoledne Hraje celá družina. Na školním hřišti za krásného slunečného počasí  si děti prověřily svou zdatnost v šesti nenáročných disciplínách. Po absolvování všech soutěžních stanovišť dostal každý malou sladkost. Dětem se sportovní odpoledne líbilo a už se těší na další společné akce.

Renáta Fiedorová

Další články...

  1. 2017/2018

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání