"Tvořte, připojte se a sdílejte s respektem: Lepší internet začíná u každého z vás!"

-je motto letošního Dne bezpečnějšího internetu, který se právě dnes, v úterý 6. února 2018, slaví na celém světě. S tímto dnem je spojeno mnoho doprovodných akcí a soutěží, které si kladou za cíl zapojit co nejvíce uživatelů online prostředí. Snaží se o vytvoření lepšího internetového prostředí pro každého uživatele bez rozdílu věku. 

Vždyť internet je dnes již naprostou samozřejmostí pro všechny, i pro ty nejmenší předškoláky a také vysoké procento seniorů.

A témat v souvislosti s internetovou bezpečností je stále více:

·        ochrana osobního prostoru

·        generování digitální stopy

·        hejtování

·        netiketa

·        zásady ohleduplnosti k ostatním uživatelům

·        sdílení

·        ochrana autorských a vlastnických práv

·        technické aspekty bezpečnosti a mnoho dalších…

Spousta z nás o těchto slovech a jejich významu sice ví, ale často nedbá jejich dodržování.

Ale lepší internet začíná opravdu u každého uživatele – u každého z nás. I my se podílíme na spoluvytváření jeho obsahu. Sociální sítě jsou toho jasným příkladem-uživatelé je dennodenně plní nepřeberným množstvím dat – které potom sociálně-síťové aplikace vhodně využívají, aniž si to uvědomujeme. Virtualizace a robotizace bude pokračovat rychlým tempem a bude stále složitější vyhodnotit kvalitu a důvěryhodnost informací a míru manipulace. Schválně, co myslíte, kdy přijde doba na to, abyste se pokaždé vážně zabývali otázkou, zda tím, kdo s vámi právě komunikuje ve vámi oblíbeném prostředí, je člověk nebo chatbot?

Profesionálové z oboru internetové bezpečnosti se shodují v přesvědčení, že bezpečnost je souvislý proces. Bezpečnost nelze vyřešit jednou provždy, o bezpečnost je potřeba se starat a neustále dbát jejích zásad. Připojte se i vy ke Dni bezpečnějšího internetu 2018 s některou z aktivit vycházející z jeho motta: "Lepší internet začíná u každého z vás!"

Součástí letošního Dne bezpečnějšího internetu je soutěž s názvem What's your story. Tuto soutěž pořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu společnost TrendMicro. Mladí lidé se mohou kreativně vyjádřit o kladech a záporech dnešního internetového světa. Natočte video a vyhrajte iPhone X. Inspiraci můžete shlédnout zde.

Soutěž What's Your Story se zaměřuje na kreativní a bezpečné způsoby, jak mohou mladí lidé využívat internet.. https://whatsyourstory.trendmicro.cz/

________________________________

Sloveso lajkovat a od něj odvozená slova jako lajklajknoutlajkování už dnes zná i nefacebooková generace a na stránkách Literárních novin jsme jim kdysi věnovali prostor i my. Vyjadřování libosti má i svůj protipól, a to v poměrně novém výrazu hejtovat. Jak lajkovat, tak hejtovat jsou formálně utvořeny podobně, z hlediska významu jsou však přece jen rozdílné nejen co do pozitivity a negativity vyjadřované 

Obě slovesa pocházejí z anglických sloves téže struktury, like [lajk] (líbit se) a hate [hejt] (nenávidět)

ChatBot, nebo také chat bot, je zkratkou pro „chat robot“. Jde o počítačový program, který simuluje lidskou konverzaci nebo chatování skrze umělou inteligenci. Chatboti, tedy počítačové programy zkonstruované tak, aby v rámci nastaveného rozhraní komunikovaly přirozeným jazykem s uživateli

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání