"Tvořte, připojte se a sdílejte s respektem: Lepší internet začíná u každého z vás!"

-je motto letošního Dne bezpečnějšího internetu, který se právě dnes, v úterý 6. února 2018, slaví na celém světě. S tímto dnem je spojeno mnoho doprovodných akcí a soutěží, které si kladou za cíl zapojit co nejvíce uživatelů online prostředí. Snaží se o vytvoření lepšího internetového prostředí pro každého uživatele bez rozdílu věku. 

Číst dál...

14. 11. 2017 byly provedeny ve webové aplikaci změny, které by měly vyřešit problém pomalé odezvy webové aplikace. Zároveň byl proveden update Bakalářů na verzi 2018.

Ohledně aktualizace 2018 se již ukázaly na některých školách první problémy s aplikací do telefonů s OS Android – nešlo se vůbec spojit se serverem, aplikaci je nutné odinstalovat a znovu nainstalovat.

Číst dál...

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků naší školy,

naše škola využívá elektronickou žákovskou knížku v systému Bakalář. Elektronická ŽK umožňuje rodičům nejen rychlý přístup ke známkám žáků přes webové rozhraní, ale také zjednodušuje a urychluje komunikaci mezi učiteli a rodiči.

Návody k přihlášení, zapomenuté heslo, nastavení přístupu k osobnímu kanálu RSS:

Číst dál...

www.bezpecnyinternet.cz   Jedinečná příručka z dílny Walta Disneye určená školákům, rodičům a učitelům.

Internet je fenoménem dnešní doby. Stává se čím dál nezbytnějším nástrojem pro komunikaci a získávání informací. Přináší nám informace, zábavu, ale i nezávislost a svobodu. Internet, bohužel, může být i nebezpečný.

Číst dál...

Úkolem projektu www.e-bezpeci je identifikovat a analyzovat nebezpečné komunikační praktiky vázané na elektronickou komunikaci, které v současnosti negativním způsobem působí na mladou generaci (zejména 6-15 let). Školou povinná mládež je díky omezené osvětě a nízkému rozvoji mediální/komunikační výchovy (a mediální/komunikační gramotnosti) na základních školách (v souvislosti se zaváděním nové školské reformy) každodenně vystavena negativnímu vlivu masy informací, aniž by měla schopnosti a dovednosti informace kriticky přehodnotit a zpracovat. Tato nebezpečí představuje např. cyber-grooming (sexuální obtěžování mladistvých spojené s využitím internetu), cyber-stalking (cílený útok na uživatele realizovaný různými komunikačními kanály), cyber-bullying(elektronická forma psychické šikany), hoaxing a spamming apod.
Dalším úkolem projektu je systematizovat získané informace a zveřejnit je prostřednictvím internetového portálu, který bude využíván učiteli a studenty učitelských oborů a který bude sloužit osvětě a prevenci před těmito patologickými jevy v oblasti využívání online médií (zejména internet). Velmi důležitým úkolem projektu je rovněž poskytnout studentům a učitelům cenný zdroj informací, které mohou využít ve vlastní praxi a které budou pozitivně působit na rozvoj informační a mediální gramotnosti dětí.

Vzdělávací server www.bezpecne-online.cz se zaměřuje na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií. Tematických těžištěm je především bezpečné používání finančních online služeb, aktivní ochrana soukromých informací před zneužitím a efektivní využívání možností informačních technologií a internetu. Kromě osvěty mezi dětmi a teenagery se webové stránky bezpecne-online.cz také zaměřují na učitele a rodiče. Stránky mají za cíl poskytnout učitelům základní metodickou podporu pří výuce, rodičům pomohou zorientovat se v on-line světě dětí a v nových technologiích.

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání