Jako zdraví lidé nemůžeme úplně pochopit, jak se žije lidem s handicapem. Můžeme jim naslouchat, pomáhat, stát se jejich přáteli a snažit se jim přiblížit. Je úkolem nejen rodičů, ale také nás, pedagogů, vést děti k tomu nebýt lhostejní. Snad právě proto umožňujeme našim žákům setkávat se s těmito lidmi a poznat, jak žijí, s jakými překážkami se v životě setkávají a hlavně, co jsou schopni i přes svůj handicap dokázat.

Číst dál...

Děti ze Základní školy Aleše Hrdličky v Ostravě-Porubě se učí zpívat ve znakové řeči. Chtějí se tak přiblížit handicapovaným dětem, které se s vadou sluchu mnohdy potýkají už od narození.

Regionální zprávy  České televize z 10.12.2014:   ZDE (14. minuta vysílání)

FOTO Dne 27.11.2014 a 2.12.2014 pokračovala dlouhodobá  úspěšná  spolupráce ZŠ A. Hrdličky se ZŠ Spartakovců na realizaci dalších vystoupení v rámci představení  pořádaných pro porubské seniory a lékaře ORL, které se uskutečnily na SŠ prof. Zdeňka Matějčka a v Domově pro seniory Slunečnici v Ostravě – Porubě.

Číst dál...

Dne 17.12. 2013  se v rámci Vánočního koncertu naší školy uskutečnilo další společné vystoupení žáků ZŠ A. Hrdličky pod vedením Mgr. Petry Trunkátové s neslyšícími žáky ZŠ Spartakovců, které připravuje paní vychovatelka Simona Pelhřimovská v rámci tradičního projektu Děti dětem. Žáci devátého ročníku naší školy vystoupili se svými novými kamarády na koncertě v jídelně školy.

Ukázky z vystoupení: video 1, video 2

Dne 3.12. 2013 se uskutečnilo první společné předvánoční vystoupení žáků ZŠ A. Hrdličky s neslyšícími kamarády ze ZŠ Spartakovců na Dni seniorů na SŠ prof. Matějčka, kde se představily porubské MŠ a ZŠ se svými kulturními programy. Děti obou škol se na svoje první představení nesmírně těšily a nezklamaly očekávání, neboť jejich první společné představení sklidilo obrovský potlesk a některé diváky doslova dojalo. Podali společně perfektní bezchybný výkon, který byl oceněn i lidmi, kteří znakovou řeč ovládají. Navíc se opět ukázalo, že vzájemná přátelství slyšících a neslyšících dětí mohou fungovat i přes jakékoliv bariéry. Děkujeme za krásný kulturní zážitek a přejeme mnoho štěstí při dalších vystoupeních. Mgr. Petra Trunkátová 

FOTO V pátek 29.11.2013 se uskutečnilo setkání dětí ZŠ A. Hrdličky s jejich kamarády ze ZŠ Spartakovců, kde si spolu vyzkoušely nové písničky, které nacvičují na několik vystoupení v měsíci prosinci. Bylo to zcela nové setkání, protože jde o nově zapojené děti do projektu Silent Singing ( v rámci projektu AmCham One world, many voices), které pracovaly s nadšením, ale s  prozatím nulovou zkušeností.

Číst dál...

Žáci 9. ročníku se nově úspěšně zapojili do probíhajícího projektu Americké obchodní komory One World Many Voices. Náš schválený školní projekt English Silent Singing, který probíhá ve spolupráci se ZŠ Spartakovců, bude pokračovat dalšími vystoupeními našich žáků na veřejných akcích v regionu. Jde o společná vystoupení žáků ZŠ A. Hrdličky pod vedením Mgr. Petry Trunkátové s neslyšícími žáky ZŠ Spartakovců, které připravuje paní vychovatelka Simona Pelhřimovská. Představení jsou realizovaná ve znakové řeči, kde slyšící žáci zpívají a zároveň doprovázejí zpěv znaky a doprovázejí své handicapované kamarády.

Číst dál...

Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách. Jedním z vítězných projektů se stal projekt naší školy s názvem "Tiché zpívání v angličtině"

  • Informace o grantové soutěži a vítězných projektech najdete  ZDE
  • Reportáž z 1.12.2011
  • 28.2.2013 proběhlo setkání žáků 9. ročníku pod vedením Mgr. Petry Trunkátové v rámci projektu ONE WORLD, MANY VOICES – aneb jak změnit svět k lepšímu: ZDE . Čestným hostem setkání byl starosta ÚMOb Poruba ing. Lubomír Palyza. Na webových stránkách ÚMOb Poruba napsal o tomto setkání pan Martin Otipka: ZDE.
  •  20.12.2012 Vánoční koncert na Hlavní třídě
  • Reportáž v Deníku 14.3.2013 
  • Lidé lidem – Děti dětem Dne 20.6. 2013 pokračovala  spolupráce ZŠ A. Hrličky se ZŠ Spartakovců na realizaci dalšího vystoupení v rámci představení aktivit komunitních center s názvem Lidé lidem, které se uskutečnilo pro ostravské občany na Masarykově náměstí v Ostravě. Děti předvedly 2 písně v anglickém jazyce a znakové řeči a strávily spolu ač horké, velmi příjemné odpoledne, kde se opět ukázalo, jak rády spolu pracují, podporují se a přátelsky se k sobě chovají. Projekt Tiché zpívání ukázal, jak jsou děti z běžné školy schopny propagovat znakovou řeč se svými sluchově postiženými kamarády na spoustě akcí, které jsou pořádány pro širokou veřejnost a tím šířit dál povědomí o záslužných aktivitách dětí těchto dvou základních škol. Ve společné spolupráci plánujeme nadále pokračovat i v příštím roce a všem dětem přejeme krásně prožité prázdniny plné sluníčka a úsměvů. Mgr. Petra Trunkátová