Díky projektu podporovanému  a finančně zaštitěnému  ÚMOb Poruba můžeme na naší škole od února 2017 využívat možnosti spolupracovat s rodilými mluvčími při výuce anglického a francouzského jazyka. Našimi spolupracujícími lektory jsou p.Stephen Ashton a p. Yrieix Bletton Pracují jako asistenti pedagoga -  jazykáře a společně konzultují přípravu jazykových hodin.

francouzský lektor p.Yrieix Bletton    fotogalerie

p.Stephen Ashton 

Projekt  umožnuje žákům i učitelům zapojit do výuky zahraniční lektory a inovovat učební metody. Výhodou je autenticita a nemožnost komunikace ve vašem mateřském jazycelektor mluví plynně, uslyšíte správnou výslovnost i gramatikudozvíte se i mnoho praktických informací s jazykem spojenýchvysvětlí vám běžné hovorové frázepodělí se s vámi o zkušenosti s každodenním užitím jazykapředstaví vám svoji kulturu a reálie dané země. Výhodou vzájemné spolupráce je motivovat žáky, překonat jejich stud v používání cizího jazyka, zlepšit jejich komunikační schopnosti, pomoci jim v porozumění, ale cílem je také rozšiřování zkušeností pedagogů a jejich profesní rozvoj.