Díky projektu podporovanému  a finančně zaštitěnému  ÚMOb Poruba můžeme na naší škole od února 2017 využívat možnosti spolupracovat s rodilými mluvčími při výuce anglického a francouzského jazyka. Našimi spolupracujícími lektory jsou p.Stephen Ashton a p. Yrieix Bletton Pracují jako asistenti pedagoga -  jazykáře a společně konzultují přípravu jazykových hodin.

Číst dál...

 FOTO Během pátečního dopoledne 17. 4. 2015 proběhl na naší škole projektový den. V rámci projektu „Rodilí mluvčí do škol“ a ve spolupráci s Vysokou školou báňskou TU Ostrava k nám zavítal španělský student Alberto, který si pro žáky 7. A a 9. A třídy připravil velice zajímavý program plný (nejenom) angličtiny. Alberto, který je v Ostravě na výměnné stáži Erasmus, začal představením své rodiny, zájmů a studia. Zajímavě, netradičně a názorně prezentoval historii, kulturu, tradice a architekturu své rodné země. Vtipným způsobem přiblížil charakteristickou náturu Španělů, kterou se odlišují od nás Čechů i jiných národů. 

Číst dál...

FOTO

Jie Verešová v rámci projektu „Rodilí mluvčí do škol“ dochází mimo jiné každé pondělí do 2.C, kde si ji žáci velice oblíbili. Mezi lektorkou a žáky není patrná žádná jazyková bariéra, ačkoliv jsou v cizím jazyce prakticky začátečníky a ovládají pouze základní slovní zásobu a obraty. Názornost a umění zaujmout jsou nepostradatelnou součástí při výuce zvláště mladých žáků, čehož si je lektorka plně vědoma. Svým bezprostředním, a přesto zcela profesionálním přístupem oslovila všechny druháčky a okamžitě si získala jejich přízeň. Zábavné metody a aktivity přibližují žákům anglický jazyk zcela nenásilnou formou – formou hry, přičemž se klade hlavní důraz na správnou výslovnost. Všechny děti jsou vždy zapojeny do spolupráce a horlivě odpovídají na otázky a plní úkoly. Projekt „Rodilý mluvčí do škol“ není pouze způsobem, jak přiblížit dětem angličtinu zase trochu jinak, ale především jim ukázat, že domluvit se se skutečným cizincem je opravdu možné a že UČIT SE ANGLICKY STOJÍ ZA TO!!! Mgr. Kristýna Bendová

Od listopadu 2014 je naše škola zapojena do projektu Rodilí mluvčí do škol – jako partner Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello s.r.o.

 

Hlavními aktivitami projektu, které budou realizovány v období od listopadu 2014 do června 2015, jsou:

1. Zapojení rodilých mluvčích do výuky na základních školách

- do výuky cizích jazyků v rámci hodin cizích jazyků

- do výuky cizích jazyků v rámci hodin nejazykových předmětů (uplatňování metody CLIL)

- kroužků v rámci školní družiny

- volitelných předmětů

- projektových dnů cizích jazyků

- realizace soutěží zaměřených na cizí jazyky

- účast rodilého mluvčí například na školních výletech, školách v přírodě apod.

2. Zavádění metody CLIL do výuky na základních školách

- workshopy k metodě CLIL

- metodická podpora v podobě konzultací

- tvorba pomůcek

- jazyková příprava pro jazykáře i nejazykáře

3. Podpora základních škol při přípravě a zapojování se do mezinárodních projektů

- semináře k tvorbě mezinárodních projektů

- kontinuální metodická podpora při tvorbě vlastního projektu

- projektové dny

Od listopadu 2014 na škole působí 2 asistenti – rodilí mluvčí ve výuce AJ v celkovém počtu 6 hodin týdně. Emmanuel Aisu a Jie Verešová se pravidelně zapojují do výuky na I. i II. stupni. Asistují ve výuce AJ společně s vyučujícími – p. uč. Adamčíkovou, Bendovou, Červenkovou, Trunkátovou a Skřivánkem. Výuka je zaměřena na komunikativní stránku jazyka, porozumění a odbourávání počátečního ostychu při používání znalostí AJ při styku s rodilými mluvčími.

Naše škola zavádí metodu CLIL ve výuce jako doplňující a motivační prostředek. Vyučující zpracovávají pracovní listy do výuky, ZŘ Trunkátová se věnuje zavádění metody CLIL také jako lektorka.

V letošním roce se také škola zapojí do přípravy spolupráce s mezinárodní školou v rámci projektového dne – setkání našich žáků se zahraničním studentem, kde spolu vytvoří materiál pro konkrétní zahraniční školu, se kterou nastartujeme spolupráci.