FOTO  dne 14.12.2018 přišli opět žáci devátého ročníku ZŠ A. Hrdličky 1638 v Ostravě – Porubě potěšit předškoláčky MŠ  Dětská a Větrná v rámci tradičního projektu Děti dětem.

Žáci devátého ročníku naší školy tradičně připravili společně s vyučující anglického jazyka Mgr. Petrou Trunkátovou program pro předškoláčky nejen s vánoční tematikou. Snažili se děti pobavit, předvést jim, co se sami v hodinách anglického jazyka učí, ale především je upoutat a ukázat jim, jak zábavné může být učení se angličtiny. V neposlední řadě si sami zahráli na konferenciéry, protože si program nacvičený za pomoci vyučujících sami vedli.

Projekt, který pokračuje již několik let, má velký úspěch a samy děti se na jeho přípravě velkou měrou podílí a těší se, až budou předškoláky učit jednoduché písničky, říkanky a hrát s nimi hry, které je baví. Navíc samy pro děti chystají sladký balíček a hračky, se kterými si mohou hrát. Krásné bylo pozorovat, jak se děti spontánně zapojovaly, zpívaly, hrály společně hry a na závěr i loučily.

   Je zřejmé, že tento projekt rozvíjí tvůrčí schopnosti dětí, pozitivní vztah k našim tradicím, učí je respektovat jiné, komunikovat s lidmi, rozvíjí jejich řečové schopnosti jak v českém jazyce, tak i v anglickém jazyce a v neposlední řadě má silnou motivační funkci, neboť nenásilnou formou učí děti zcela nezištně udělat něco pro druhé. Samotný fakt, že se žáci naší školy každoročně těší na nácvik nového programu, svědčí o tom, že projekt má svůj smysl. Mgr. Petra Trunkátová