FOTO Dne 15.12.2017 žáci IX.A  třídy navštívili děti Mateřských škol Dětská a Větrná v Ostravě-Porubě v rámci dlouhodobého projektu Děti dětem s krátkým předvánočním programem v českém a anglickém jazyce. Děti si v v tomto předvánočním čase společně zazpívaly známé české a anglické písně a přednesly anglické básničky s pantomimou. Žáci naší školy se vždy těší na návštěvu dětí z mateřských škol a společné setkávání je příjemným způsobem, jak společně strávit chvíle v tomto období. Děkujeme žákům IX.A třídy za vzorné předvedení a přejeme krásné vánoční svátky. Mgr. Petra Trunkátová 

V předvánočním čase již tradičně s žáky nacvičujeme program pro děti z mateřských škol, abychom jim zpříjemnili čekání na Ježíška.

Třída 9.A navštívila 13.12. MŠ J. Skupy. Žáci si pro děti připravili Vánoční pohádku – hudební vystoupení o tom, proč Ježíška v jesličkách hlídají a zahřívají právě oslík s volečkem.

Dětem ve školce se pohádka líbila a celou dobu mlčky čekaly, které zvířátko anděl vybere.

Chtěla bych vyzdvihnout pěvecké výkony všech žáků 9.A a moc jim poděkovat za jejich snahu a píli, která není samozřejmostí a je potřeba ji ocenit. Mgr. Jana Adamčíková 

  

Dne 16.12. 2016 se uskutečnila další předvánoční návštěva žáků ZŠ A. Hrdličky v MŠ Větrná v rámci projektu Děti dětem. Žáci IX.A třídy si pod vedením Mgr. Petry Trunkátové připravili pásmo písní a básní v českém i anglickém jazyce a celý program si také sami moderovali. Výběr písní byl přizpůsoben věku malých diváků a záměrně byly zařazeny písničky, které se objevují ve více verzích. Předškoláččci mohli zpívat s našimi žáky a zapojili se dokonce do krátké ukázky znakové řeči, kterou zařadily dívky IX.A, které spolupracují v projektu Tiché zpívání společně se ZŠ Spartakovců. Děti strávily příjemnou hodinu v předvánočním čase a ukázkami anglického jazyka motivovaly předškolní děti k výuce cizího jazyka.

FOTO Ve čtvrtek 15. 12. se vybraní žáci třídy 2. A vypravili do mateřské školy Dětská, kde v rámci projektu "Děti dětem" vystoupili s krátkým programem pro školáčky. Program byl složen z písní a básniček. Všechny děti si také společně zahrály hru. Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a všichni naši školáci byli rádi, že se do školky vypravili. Lukáš Skřivánek

Srdečně zveme rodiče a přátele školy na společná vystoupení žákyň ZŠ A. Hrdličky a žáků ZŠ Spartakovců v rámci projektu Silent Singing - Tiché zpívání, které probíhá ve znakové řeči.

 

14.12. Adventní koncert ÚMOb Poruba, Hlavní třída, 16.15 hod.

15.12. Vánoční koncert ZŠ A. Hrdličky 16738, jídelna školy v 17.15 hod.

18.12. Benefiční koncert Katedry speciální pedagogiky, Klub Alfa, Moravská Ostrava, 17.00 hod.

 

FOTO Dne 9.12. proběhl společný nácvik s našimi sluchově postiženými kamarády, který byl plný úsměvů a nových kamarádství.

FOTO Již tradiční akcí se na ZŠ A. Hrdličky stala návštěva mateřských škol v rámci projektu „Děti dětem“, která každoročně připadá na poslední týden před Vánoci. V letošním roce proběhla ve dnech 18. a 19. prosince, kdy žáci naší školy s předstihem „nadělovali dárky“ dětem formou hudebních a divadelních představení. Žáci 8. a 9. ročníků pod vedením paní učitelky Holkové, Trunkátové a Bendové nacvičili vystoupení jak v českém, tak anglickém jazyce. U dětí sklidili obrovský úspěch Vánoční hrou o narození Ježíška, pohádce o Třech prasátkách či písničkami doprovázenými pohybem. Do projektu jsou zapojeny MŠ Dětská, MŠ Větrná, MŠ Žilinská a MŠ J. Skupy. Projekt „Děti dětem“ umožňuje rozdávat radost jak malým, tak velkým, což je patrné z rozzářených očí a úsměvů spokojených dětí. Mgr. Kristýna Bendová

Dne 13.12. 2013  se opět uskutečnila vzájemná spolupráce mezi ZŠ A. Hrdličky 1638 v Ostravě – Porubě a MŠ  Dětská a Větrná v rámci tradičního projektu Děti dětem. Žáci devátého ročníku naší školy tradičně připravili společně s vyučující anglického jazyka Mgr. Petrou Trunkátovou programy pro předškoláčky nejen s vánoční tematikou. 

Snažili se děti pobavit, předvést jim, co se sami v hodinách anglického jazyka učí, ale především je upoutat a ukázat jim, jak zábavné může být učení se angličtiny a v neposlední řadě si sami zahráli na konferenciéry, protože si program nacvičený za pomoci vyučujících sami vedli.

Číst dál...