FOTO Jak jsme již na našem webu informovali, žáci 7.A Jáchym Kurtin a Ondřej Konečný společně s p. uč. Bartoňkovou natočili video o hornictví na Ostravsku s názvem The Mining museum Landek. Zúčastnili se tak již 17. ročníku této celostátní soutěže, která je pořádána pražskou ZŠ Mládí pod záštitou MŠMT a pod patronací velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR. Video představilo nejen počátky těžebního průmyslu našeho kraje, ale bylo i zábavně a nápaditě zpracované, technicky kvalitní a hlavně celkový dojem byl umocněn výbornou angličtinou obou protagonistů. To vše byly zajisté důvody, proč se žáci během slavnostního vyhlášení 22.5. na MŠMT v Praze umístili ve velké konkurenci na 2. místě. Tato soutěž je jediná svého druhu tím, jak motivuje k výuce angličtiny, podporuje rozvoj komunikativních dovedností v jazyce, tvůrčí nadání žáků i učitelů a pomáhá rozšířit použití video techniky jako jazykové učební pomůcky. Zapojení do podobného druhu soutěží přispívá ke zkvalitnění výuky jazyků mimo jiné i na naší škole. Oběma žákům gratulujeme a budeme se těšit na jejich další cizojazyčné počiny.

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání