Naše škola se zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků.

Od školního roku 2012/2013 absolvují všichni žáci rozšířenou výuku cizích jazyků od 3. ročníku s tím, že jsou zařazováni do jazykových skupin podle dosažené úrovně jazykových dovedností.

Naším profilovým předmětem je anglický jazyk (1. cizí jazyk), který je vyučován od 1. ročníku.

Druhý cizí jazyk (jazyk německý, jazyk francouzský a jazyk ruský) je vyučován od 6. do 9. ročníku v jazykových třídách a od 7. do 9. ročníku v běžných třídách.

Kromě běžné výuky mají žáci také předměty Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce a Konverzace ve francouzském jazyce.

Škola zařazuje druhý cizí jazyk i konverzace podle svých organizačních možností.

Žáci se mohou připravovat na složení mezinárodních zkoušek z anglického a německého jazyka.

Škola se stala v roce 2015 oficiálním přípravným centrem pro skládání mezinárodních Cambridge zkoušek v anglickém jazyce (úrovně A0 - B1, zkoušky YLE, KET a PET).

V německém jazyce, ve spolupráci s Goethe Institutem, jsou žáci dle zájmu připravováni na zkoušky Fit in Deutsch (úroveň A1 a A2).

Škola je nositelem statutu OXFORD QUALITY SCHOOL s garancí kvalitní moderní jazykové výuky z materiálů Oxford University Press.

Na škole nabízíme dle zájmu a možností školy také kroužky cizích jazyků.

Naše škola pořádá také jazykové kurzy pro rodiče a veřejnost.

Snažíme se, aby výuka cizích jazyků na naší škole byla efektivní, ale také různorodá a zábavná.
Tradičně pořádáme v rámci cizích jazyků tyto akce:

září

Evropský den jazyků (ve spolupráci s 1st ISO) + Den otevřených dveří do výuky cizích jazyků

říjen

Halloween

prosinec

Mezinárodní zkoušky žáků 8. a 9. ročníku v anglickém jazyce (KET a PET)

prosinec

SCIO testy žáků 9. ročníku  z AJ a NJ

prosinec

Děti dětem – spolupráce naší ZŠ s mateřskými školkami v okolí

prosinec

Anglické divadelní představení

prosinec

Den otevřených dveří, vánoční trhy s výstavkou dětských prací a vánočním koncertem

prosinec

Vánoční koledování v cizích jazycích a češtině

duben

Studijně-poznávací zájezd do Anglie / Německa / Francie

červen

Besídky v cizích jazycích - vystoupení žáků na třídních schůzkách

červen

Mezinárodní zkoušky žáků 8. a 9. ročníku v německém jazyce (Fit in Deutsch 1 a 2)

červen

Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro žáky 4. až 6. ročníku (YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers)

 

Účastníme se a pořádáme celou řadu soutěží:

listopad

Soutěž v anglickém spellingu „Spelling Bee“

leden

Konverzační soutěž v německém jazyce

leden

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

únor

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

únor

Vyzývací soutěž 1st ISO "Let … come to you"

březen

Vyzývací soutěž v angličtině pro 2. stupeň "Aleš Hrdlička Challenge"

duben

Vyzývací soutěž v angličtině pro 1. stupeň "Let´s play with English"

duben

Německá recitační soutěž

květen

"English Nightingale"

červen

"5:0 pro němčinu“

 

 • jazyková škola Hello– jsme partnerská škola jazykové školy Hello v rámci přípravy na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka University of Cambridge ESOL Examinations
 • Cambridge English Penfriends– škola je zaregistrována v této síti, která spojuje školy celého světa
 • Oxford Teacher´s Club
 • Goetheinstitut
 • Britské centrum
 • nakladatelství Oxford University Press
 • Jazykové gymnázium Pavla Tygrida
 • 1st International School of Ostrava
 • Gymnázium Olgy Havlové
 • španělská škola IES Julio Caro Bajora z Pamplony
 • ZŠ Bulharská
 • připravujeme žáky k mezinárodním cambridgeským zkouškám v jazyce anglickém YLE, KET a PET
 • připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám v jazyce německém Fit in Deutsch 1 a 2 (pořádaným Goethovým institutem)
 • naše škola je zařazena do sítě vybraných škol Oxford Quality School nakladatelství Oxford University Press, což nám zajišťuje řadu výhod, které přispívají ke kvalitě výuky angličtiny na naší škole
 • pořádáme výjezdy do zahraničí, kde si žáci mohou vyzkoušet nabyté jazykové znalosti a dovednosti v praxi
 • pořádáme besedy s rodilými mluvčími anglického jazyka
 • pravidelně vychází cizojazyčný časopis Giraffe
 • naši žáci se úspěšně účastní konverzačních soutěží v cizích jazycích
 • pro žáky připravujeme mnoho různých projektů
 • všestranně využíváme interaktivní tabuli, počítačové programy a internet v rámci vyučovacích hodin cizích jazyků
 • vyučujeme podle moderních učebnic s využitím moderních metod a množstvím názorných a doplňkových materiálů
 • připravujeme pro žáky mnoho doplňkových matriálů k procvičení a rozšíření učiva