Ve středu 21. 3. 2018 měli žáci 4. - 6. tříd možnost zúčastnit se zdarma pretestů cambridgeských zkoušek z anglického jazyka YLE Starters (úroveň preA1), YLE Movers (úroveň A1) a YLE Flyers (úroveň A2), které se podařilo zajistit díky velmi dobré spolupráci s jazykovou školou Hello.

Pretestů YLE Starters se zúčastnilo 14 žáků 4. ročníku. Pretestů YLE Movers se zúčastnilo 19 žáků 5. ročníku. Pretestů YLE Flyers se zúčastnilo 10 žáků třídy 6.A.

Na pretest zkoušky YLE Starters byli všichni žáci dlouhodobě připravováni v kroužku, na pretest YLE Movers byla větší část žáků dlouhodobě připravována v kroužku, pretest YLE Flyers absolvovala většina žáků bez přípravy.

Pretest zkoušky YLE Starters se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení (porozumění čtenému textu, psaní a slovní zásoby). Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 100% procent žáků.

Pretest zkoušky YLE Movers se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení (porozumění čtenému textu, psaní, gramatiky a slovní zásoby). Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 79% procent žáků.

Pretest zkoušky YLE Flyers se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení (porozumění čtenému textu, psaní, gramatiky a slovní zásoby). Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 80% procent žáků.

Všichni žáci dostali od jazykové školy Hello osvědčení se svými výsledky.

Mgr. Renáta Holková