Ve čtvrtek 22. 3. 2018 měli žáci 6. - 9. tříd možnost zúčastnit se zdarma pretestů cambridgeských zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2) a PET (úroveň B1), které se podařilo zajistit díky velmi dobré spolupráci s jazykovou školou Hello.

Pretestů KET se zúčastnili 2 žáci třídy 6.A, 16 žáků třídy 7.A a 7 žáků třídy 8.A. Pretestů PET se zúčastnilo 9 žáků třídy 8.A a 6 žáků třídy 9.A.

Na pretest zkoušky KET i PET byla větší část žáků dlouhodobě připravována v kroužku, několik žáků pretest absolvovalo bez jakékoliv přípravy.

Pretest zkoušky KET se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení (porozumění čtenému textu, psaní, slovní zásoby a gramatiky). Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 80% procent žáků.

Pretest na zkoušku PET se skládal ze tří částí: poslechu, čtení (porozumění čtenému textu, slovní zásoby a gramatiky) a psaní. Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 90% procent žáků. Úspěšnost mezi 50% a 70% (tedy úroveň A2) mělo 10% žáků.

Všichni žáci dostali od jazykové školy Hello osvědčení se svými výsledky.

Mgr. Renáta Holková