V pátek a v sobotu 9. a 10. 6. 2017 skládalo 14 žáků, z toho 9 žáků 7.A - Bára Pavelková, Tereza Maturová, David Výtisk, Martin Ozdinec, Lukáš Krišica, Tereza Kučerová, Jan Plaček, Eliška Kučerová a Jaromír Ožana a 5 žáků třídy 8.A - Simona Sikorová, Martin Jedlička, Andrea Němčíková, Klára Pyšová a Martin Strnadel - mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka KET for schools (A2). Všichni žáci byli úspěšní, přičemž 7 žáků překonalo hranici 90% a obdrželo dokonce certifikát o znalostech na vyšší úrovni B1 a 6 žáků překročilo hranici 85% a složilo zkoušku s vyznamenáním.

Číst dál...

V červenci 2017 byly zveřejněny výsledky mezinárodních zkoušek z anglického jazyka pro děti YLE Starters, Movers a Flyers, které naši žáci skládali 16. 6. 2017. Tyto zkoušky pořádá University of Cambridge po celém světě, na naší škole je organizovala jazyková škola Hello, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. 

Základní úroveň - zkoušku Starters (A0) – skládalo 11 žáků čtvrtého ročníku – Ondřej Máca, Katrin Tschaba, Filip Nekoranec, Daniel Gřegoř, Tereza Neuwirthová, Adriana Bobáčková, Vendula Geryková, Veronika Beranová, Matyáš Novotný, Nela Rehová a Ondřej Havrila. Všichni byli velmi úspěšní, Adriana Bobáčková a Veronika Beranová získaly dokonce plný počet erbů.

Číst dál...

V březnu 2017 měli žáci 7., 8. a 9. tříd možnost zúčastnit se zdarma pretestů cambridgeských zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2) a PET (úroveň B1), které se podařilo zajistit díky velmi dobré spolupráci s jazykovou školou Hello. Pretestů KET se zúčastnilo 16 žáků třídy 7.A, 10 žáků třídy 8.A, 2 žáci třídy 8.B a 1 žák třídy 9.B. Pretestů PET se zúčastnil 1 žák třídy 8.A, 10 žáků třídy 9.A a 1 žák třídy 9.B.

Pretest zkoušky KET se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení. Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 93% procent žáků.

Pretest na zkoušku PET se skládal ze tří částí: poslechu, čtení a psaní. Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 75% procent žáků. Úspěšnost mezi 50% a 70% (tedy úroveň A2) mělo 25% žáků.

Číst dál...

V sobotu 18. 3. 2017 skládali tři žáci třídy 9.A mezinárodní zkoušky z německého jazyka Fit in Deutsch 2. Tyto zkoušky jsou každoročně pořádány Goethovým institutem a testují znalosti žáků v německém jazyce na úrovni A2 podle mezinárodního referenčního rámce, tedy mírně pokročilé znalosti německého jazyka – čtení, poslech, psaní a konverzaci. Od letošního roku vstoupila v platnost nová verze zkoušek, která je mnohem obtížnější a komplexnější než zkouška původní.

Zkoušku Fit in Deutsch 2 skládali žáci Petr Amler, Isabela Krestová a Veronika Kučerová. Všichni byli úspěšní a získali velmi dobré hodnocení. Gratulujeme!

Číst dál...

V pátek a v sobotu 18. a 19. 11. 2016 skládalo 7 žáků třídy 9.A - Adéla Červenková, Dominik Klímek, Isabela Krestová, Jan Netolička, Ondřej Pilous, Eliška Urbanová a Vojtěch Zahrádka - mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka KET for schools (A2). Všichni žáci byli úspěšní, přičemž Ondřej Pilous a Vojtěch Zahrádka překonali hranici 90% a obdrželi dokonce certifikát o znalostech na vyšší úrovni B1 a Adéla Červenková, Dominik Klímek a Eliška Urbanová překročili hranici 85% a složili zkoušku s vyznamenáním.

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 skládali také dva žáci třídy 9.A - Denis Hradil a Jan Seman - mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka PET for schools (B1). Oba žáci byli úspěšní, přičemž Denis Hradil překonal hranici 90% a obdržel dokonce certifikát o znalostech na vyšší úrovni B2.

Číst dál...

V úterý a v sobotu 7. a 11. 6. 2016 skládalo 12 žáků, z toho 3 žáci 7.A - Eliška Dvořáčková, Kryštof Gužík a Jakub Koštěl, 4 žáci třídy 8.A - Denis Hradil, Lukáš Říhovský, Jan Seman a Klára Vinklárková, jeden žák třídy 8.B - Ondřej Sekanina a 4 žáci Gymnázia Olgy Havlové připravováni v našem kroužku - Roman Gřegoř, Jan Mariánek, Jana Burzyková a Klára Jílková - mezinárodní cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka KET for schools (A2). Samotným zkouškám předcházela celoroční příprava formou kroužku. Vyplněné testy se posílaly do Anglie, kde byly vyhodnoceny. Výsledky se žáci dověděli v červenci a jsou velmi potěšující: Všichni žáci byli úspěšní, přičemž Roman Gřegoř, Jana Burzyková, Jan Seman a Eliška Dvořáčková překonali hranici 90% a obdrželi dokonce certifikát o znalostech na vyšší úrovni B1 a Denis Hradil, Lukáš Říhovský, Ondřej Sekanina, Kryštof Gužík a Jan Mariánek překročili hranici 85% a složili zkoušku s vyznamenáním. 

Číst dál...

V červenci 2016 byly zveřejněny výsledky mezinárodních zkoušek z anglického jazyka pro děti YLE Starters, Movers a Flyers, které naši žáci skládali 17. 6. 2016. Tyto zkoušky pořádá University of Cambridge po celém světě, na naší škole je organizovala jazyková škola Hello, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Zkoušky se skládají z písemné části (poslech a čtení) a z ústní části (konverzace).

Základní úroveň - zkoušku Starters (A0) – skládalo 9 žáků čtvrtého ročníku – Matyáš Fiedor, Nikita Karstenová, Zuzana Kunčická, Karolína Končeková, Patrik Kaštovský, Markéta Nitrová, Adéla Zapletalová, Sára Hofmeisterová a Štěpán Busch. Téměřvšichni byli velmi úspěšní, Karolína Končeková a Zuzana Kunčická získaly dokonce plný počet erbů.

Pokročilejší úroveň – zkoušku Movers (A1) – skládalo 8 žáků 5. ročníku – Sára Zajícová, Kirill Kurmašov, Radim Bobáček, Ondřej Pavelek, Sebastian Kaloč, Klára Jemelková, Jiří Lednický a Václav Dluhoš. Také téměř všichni tito žáci byli velmi úspěšní. Sára Zajícová navíc získala plný počet erbů, což je skvělý úspěch.

Nejvyšší úroveň – zkoušku Flyers (A2) – skládalo 8 žáků třídy 6.A – Eliška Kučerová, David Výtisk, Karolína Kovalská, Benedikt Kovalský, Martin Ozdinec, Jaromír Ožana, Karolína Havrilová a Bára Pavelková. Přestože zkouška Flyers odpovídá svou úrovní A2 výstupu základní školy, získala také velká většina těchto žáků velmi vysoký počet erbů. Mimořádného úspěchu dosáhl potom Martin Ozdinec, který získal plný počet erbů!

Číst dál...

V pátek 10. 6. 2016 skládalo 8 žáků třídy 8.A mezinárodní zkoušky z německého jazyka Fit in Deutsch 1. Tyto zkoušky jsou každoročně pořádány Goethovým institutem a testují znalosti žáků v německém jazyce na úrovni A1 podle mezinárodního referenčního rámce, tedy základní znalosti německého jazyka – čtení, poslech, psaní a konverzaci.

Zkoušku Fit in Deutsch 1 skládali žáci Eliška Urbanová, Petr Amler, Lukáš Říhovský, Martina Rieglová, Isabela Krestová, Jan Seman, Veronika Kučerová a Zuzana Ševčíková. Všichni byli velmi úspěšní a téměř všichni získali nejlepší hodnocení.

Číst dál...

V dubnu 2016 měli žáci 7., 8. a 9. tříd možnost zúčastnit se zdarma pretestů cambridgeských zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2) a PET (úroveň B1), které se podařilo zajistit díky velmi dobré spolupráci s jazykovou školou Hello.

Pretest zkoušky KET se skládal ze dvou částí: poslechu a čtení. Požadovanou úspěšnost nad 70% mělo 97% procent žáků.

Pretest na zkoušku PET se skládal ze tří částí: poslechu, čtení a psaní. Požadovanou úspěšnost nad 70%, tedy úroveň maturitní, mělo 35% procent žáků. Úspěšnost mezi 50% a 70% (tedy úroveň A2) mělo 50% žáků.

Číst dál...