Ve středu 4. 9. 2013 proběhlo v ředitelně naší školy slavnostní předávání certifikátů za mezinárodní zkoušky z anglického jazyka pro děti YLE Starters a Movers, které naši žáci skládali 21. 6. Tyto zkoušky pořádá University of Cambridge po celém světě, na naší škole je organizovala jazyková škola Hello, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Zkoušky se skládají z písemné části (poslech a čtení) a z ústní části (konverzace).

Základní úroveň - zkoušku Starters – skládalo sedm žáků třídy 5.A – Jana Burzyková, Tereza Václavková, Zuzana Boczková, Klára Jílková, Andrea Němčíková, Kryštof Gužík a Martin Jedlička. Všichni byli velmi úspěšní, Jana Burzyková, Tereza Václavková, Klára Jílková, Andrea Němčíková, Kryštof Gužík a Martin Jedlička získali dokonce plný počet erbů, což je vynikající úspěch.

Pokročilejší úroveň – zkoušku Movers – skládalo osm žáků třídy 7.A – Ivana Hrazděrová, Kristýna Peterková, Jana Wittassková, Tomáš Satke, Lukáš Kopec, Martin Šustal, Jakub Holuša a Martin Biroščák. Také všichni tito žáci byli velmi úspěšní. Lukáš Kopec a Tomáš Satke navíc získali plný počet erbů, což je zcela mimořádný úspěch.

Všem žákům ze srdce blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti při dalším studiu cizích jazyků! Mgr. Renáta Holková