Na základě pokračujícího zájmu rodičů a široké veřejnosti budou ve školním roce 2018/2019 na ZŠ A. Hrdličky pokračovat kurzy jazyka anglického pro začátečníky, pro pokročilé I a pokročilé II. Prosíme zájemce o některý z těchto kurzů, aby svůj závazný zájem potvrdili nejpozději do 21. 9. 2018 ZŘ Petře Trunkátové na tel. č. 596 946 013 nebo 774 302639. Začátek kurzu 4.10.2018.

Lektorka: Mgr. Petra Trunkátová

Maximální počet účastníků: 15

Místo konání: jazyková učebna AJ (I. pavilon, přízemí)

Čas konání: čtvrtek 16.00 – 16.45 (začátečníci), 17.00 – 17.45 ( pokročilí I)

18.00 – 18.45 (pokročilí II)

Platba: složenkou, 50 Kč/ hod., výuka 8 kalendářních měsíců, říjen – květen,

 cena kurzu -  1 650,- Kč / 33 vyučovacích hodin

Výukové materiály: T. Hutchinson – English for Life

                                    T. Hutchinson – Project English

                                    Project Grammar, Oxford Word Skills

                                    doplňkové OUP a Cambridge materiály, CD, DVD, slovníky

 (materiály připravuje lektorka, není nutné si zajišťovat jakoukoliv učebnici)