FOTO Ve čtvrtek 11. 10. 2018 měly třídy V. A a V. B netradiční výuku, která proběhla v ostravském planetáriu. V přírodovědě budeme probírat učivo o vesmíru, tudíž jsme vybrali pořad „Poznáváme vesmír“.

Program byl rozdělen na čtyři bloky. Dva proběhly v sále planetária. Nejdříve jsme poslouchali zajímavý výklad o vesmírných objektech – na některé jsme si také „zaletěli“, poté jsme zhlédli projekci „Napříč sluneční soustavou“. Někteří žáci prokázali své znalosti, jiní ukázali svou neukázněnost.

Druhá část dopoledne vyžadovala aktivitu žáků, neboť museli vyplnit pracovní list. Rozdělili se do skupin po šesti a společnými silami se snažili získat odpovědi na 25 otázek v pěti expozicích. Většina žáků poctivě pracovala, znovu se našli jedinci, kteří nespolupracovali a mnoho skupin nedokázalo omezit běhání a pokřikování.

V poslední části jsme se přesunuli do kinosálu, kde jsme se seznámili s humanoidním robotem Engie, který asistoval při vyhodnocování pracovních listů. Nejlépe si vedla skupinka dívek – Božena Lednická, Anna Kirschnerová, Tereza Gajovská, Natalie Hrčková, Jana Calábková aLenka Dráberová. Děvčata měla správně 17 odpovědí a prokázaly výbornou spolupráci v rámci své skupinky. Odměnou jim byla možnost naprogramovat Engie dle vlastního uvážení. Někteří žáci měli více správných odpovědí, ovšem nepracovali jako skupina, protože někteří členové odmítali spolupracovat.

Výuka v planetáriu slnila naše očekávání, žáci se dověděli mnoho zajímavostí nejen o vesmíru, některé jevy si mohli sami vyzkoušet. Opět jsme se však setkali s nešvary našich žáků – hlučnost, neschopnost spolupráce a hlavně nebezpečné chování během pěšího přesunu z planetária zpět do školy. Mgr. Ivana Střechová, Mgr. Dagmar Blahová, Mgr. Irena Wolkowinská

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání