FOTO V pátek 20. dubna 2018 proběhl v prostorách školní družiny naší školy osmý ročník vyzývací soutěže v anglickém jazyce pro žáky čtvrtých třídLet’s play with English. Letos se přihlásilo deset ostravských základních škol, z nichž většina se zúčastňuje pravidelně.

ZŠ Porubská 832, ZŠ Dětská 915, ZŠ logopedická z Ostravy-Hrabůvky, ZŠ K. Pokorného 1382, ZŠ Bulharská 1532, ZŠ Matiční 5, ZŠ a MŠ Ostrčilova 10 opět vyslala zástupce do obou kategorií. Nováčky byly týmy ze ZŠ Ukrajinská 1533 a ZŠ J. Valčíka 4411/2.

Každou školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo, náš tým tvořili žáci jazykové skupiny A1 – Marie Hudečková (IV. A), Anna Kirschnerová (IV. B), Božena Lednická (IV. B), Marie Sabolová (IV. B), kteří si soutěž vyzkoušeli jen v rámci srovnání znalostí. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, přičemž každá měla své vlastní úkoly. Jednu tvořily dva čtyřčlenné týmy vyslané ze škol s jazykovým zaměřením a druhou devět týmů ze škol bez jazykového zaměření. Během soutěžení byla pro pedagogický doprovod připravena prezentace materiálů nakladatelství Fraus a Oxford University Press.

V letošním roce jsme se rozhodli prověřit čtenářskou gramotnost žáků a to v obou jazycích. Zadání úkolů byla v češtině, jejich plnění již v angličtině. Zaměřili jsme se na práci s textem, žáci si mohli osahat anglické knížky, přečíst si články z časopisů, z nichž vyhledávali informace, doplňovali chybějící slova do textu, rýmovali, rozhodovali o pravdivosti tvrzení, nechybělo ani poslechové cvičení, hry se slovíčky a mnoho dalších úkolů.

Vlastní soutěžení trvalo 90 minut, jazykové školy plnily 9 úkolů, nejazykové jich měly 11. Důležitou roli hrála spolupráce v rámci týmu.

Všichni žáci velmi poctivě pracovali, menší zmatky nastávaly u úkolů s knihami, které si některé týmy odnášely na jiná místa a občas tudíž nebyly k mání pro další soutěžící. Během hodnocení jsme zaznamenali zlepšení v pozornosti čtení zadání ve srovnání s jinými ročníky soutěže, také nesplněných úkolů byl oproti loňskému roku mnohem nižší počet. Největším problémem se znovu ukázalo doplnění rozhovoru u „nejazykových“ týmů, naopak při vytváření vlastního rozhovoru projevily „jazykové“ týmy obrovskou kreativitu. Nejlépe si všichni vedli při úkolech prokazujících znalost slovní zásoby a třídění slov do kategorií.

 

Po vyhodnocení a sečtení bodů jsme dospěli k těmto výsledkům:

Školy s jazykovým zaměřením

Školy bez jazykového zaměření

1.

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova10

197 bodů

1.

ZŠ K. Pokorného 1382

140

bodů

2.

ZŠ A. Hrdličky 1638

187

bodů

2.

ZŠ Dětská 915 

139 bodů

 

 

 

3.

ZŠ Bulharská 1532

132,5 bodů

Každá škola obdržela certifikát o účasti, všichni soutěžící sladké odměny, družstva na prvních třech místech v obou kategoriích získala věcné ceny, které do soutěže věnovala společnost Nakladatelství Fraus, s. r. o. Žákům je předala odborná konzultantka pro cizí jazyky Mgr. Tereza Havrlantová,které tímto děkujeme za předvedenou prezentaci produktů, hodnotné ceny nejen pro žáky, ale také pro jejich učitele a pomoc při závěrečném vyhodnocování. Další věcné ceny soutěžící získali od regionální zástupkyně Oxford University Press paní Michaely Vařekové, jíž také patří náš dík za prezentaci materiálů OUP a odměny dětem i pedagogům.

Děkujeme paní vedoucí školní kuchyně p. Marenčíkové a našim kuchařkám za přípravu výborného pohoštění pro pedagogický doprovod, paním vychovatelkám za poskytnutí prostor ŠD. Žákům VII. A - Amélii Jursové, Františce Sekaninové, Ondřeji Konečnému a Jáchymu Kurtinovi chceme poděkovat za pomoc při realizaci soutěže. Mgr. Macáková, Mgr. Wolkowinská

 

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání