FOTO Dne 5. 4. se konalo KRAJSKÉ KOLO Prezentiády. Do krajského kola postoupily tři naše týmy ze třídy 9.A:

The Best Team - Klára Pyšová, Simona Sikorová

Satiristi - Eliška Dvořáčková, Tomáš Motloch

Tvin – Terezie Staňková, Valentýna Šustalová

Všechny týmy musely prezentovat své téma před osmičlennou porotou a před ostatními týmy. Konkurence byla veliká. Z 11 týmů se naše týmy umístily na 7., 8. a 9. místě.

7. místo 9.A – The Best Team – Pyšová Klára, Sikorová Simona

8. místo 9.A – Tvin – Staňková Terezie, Šustalová Valentýna

9. místo 9.A – Satiristi – Dvořáčková Eliška, Motloch Tomáš

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání