Letošní ročník Matematické olympiády měl stejně nízkou účast jako loňský. Přihlásili se pouze dva žáci ze sedmdesáti páťáků – Přemysl Hastík (V. A) a Riana Václavíková (V. C). Třída V. B neměla žádného zástupce. Soutěžící v základním kole doma řešili šest matematických úloh, ve kterých nešlo pouze o dosažení správného výsledku, ale také o zaznamenání myšlenkového postupu při řešení. Každý příklad byl hodnocen známkou 1 – 3,

1 – správné řešení, 2 – správné, ale neúplné řešení, 3 – nelze uznat. Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo vypočítá minimálně čtyři příklady za známky 1 a 2. Žáci byli poučeni o pravidlech soutěže.

Přemek odevzdal pouze tři příklady a Ria vypočítala úkoly správně, ale bez myšlenkových postupů, tudíž nelze výsledky uznat. I tak chci poděkovat těmto řešitelům za snahu a chuť udělat něco navíc než běžné vypracovávání domácích úkolů a přípravu na vyučování.

7. ledna 2018

Mgr. Irena Wolkowinská

Jméno

Tř.

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

hodnocení

Přemysl Hastík

V. A

1

1

-

2

-

-

řešitel

Riana Václavíková

V. C

2

3

3

2

3

-

řešitel

 

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání