V listopadu letošního školního roku se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 13 žáků 8. a 9. tříd. Jazyková soutěž proběhla v příjemné pracovní atmosféře, o kterou se zasloužili nejen učitelé, ale především žáci, kteří se zájmem a pracovním nadšením pustili do řešení soutěžních úkolů.

Soutěžící měli za úkol splnit náročný jazykovědný test, který byl letos založen především na práci se slovem, rčením a přirovnáním, a rozvinout svou nápaditost a představu při vypracování slohového úkolu, ve kterém žáci měli nelehký úkol - museli dodržet zadaný počet řádků. Jazykové úkoly byly nápadité a praktické, žáci při jejich plnění mohli využít dosavadní vědomosti získané na základní škole, úkoly však nebyly založeny jen na jejich teoretických znalostech.

Vyučující českého jazyka, p. uč. Irena Moroňová, Jana Adamčíková, Jana Malá a p. uč. Libor Škop, společně vyhodnotili jazykové úkoly a slohové práce a rozhodli o následujícím umístění:

 

1. místo: Staňková Terezie      (9.A)     

2. místo: Dvořáčková Eliška    (9.A)

3. místo: Havlíčková Barbora  (9.A)

 

Medailistkám blahopřejeme k umístění. Všem soutěžícím děkujeme za to, že věnovali svůj čas a energii při práci v náročné jazykové soutěži.

Terce Staňkové a Elišce Dvořáčkové držíme pěsti do okresního kola Olympiády v ČJ, kam obě dívky postupují.

P. uč. J. Malá děkuje za spolupráci při vedení soutěže a hodnocení testů p. uč. I. Moroňové, p. uč. J. Adamčíkové a p. uč. L. Škopovi. Jana Malá

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání