Get Adobe Flash player

Letošní ročník Matematické olympiády měl stejně nízkou účast jako loňský. Přihlásili se pouze dva žáci ze sedmdesáti páťáků – Přemysl Hastík (V. A) a Riana Václavíková (V. C). Třída V. B neměla žádného zástupce. Soutěžící v základním kole doma řešili šest matematických úloh, ve kterých nešlo pouze o dosažení správného výsledku, ale také o zaznamenání myšlenkového postupu při řešení. Každý příklad byl hodnocen známkou 1 – 3,

Číst dál...

Ještě před vánočními svátky, v úterý 19. prosince, se ve 14 hodin sešli v knihovně školy milovníci historie z devátých tříd, aby změřili své síly ve školní dějepisné soutěži s názvem První republika.

Číst dál...

Žáci ze 4. - 9. ročníků byli zaregistrováni do matematické soutěže PANGEA. Již 5. ročník této soutěže se koná tradičně pod záštitou předsedy Českého svazu vědeckotechnických společností a jednoty českých matematiků a fyziků. Školní kolo bude probíhat v jednotlivých třídách 12. - 23. 2. 2018. Nejúspěšnější žáci postoupí do finálového kola, které proběhne v Praze 4. 5. 2018. K přípravě na soutěž mohou žáci využít tyto odkazy:

extra úlohy       brožua s informacemi o soutěži      otázky a řešení předchozích ročníků

V listopadu letošního školního roku se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 13 žáků 8. a 9. tříd. Jazyková soutěž proběhla v příjemné pracovní atmosféře, o kterou se zasloužili nejen učitelé, ale především žáci, kteří se zájmem a pracovním nadšením pustili do řešení soutěžních úkolů.

Číst dál...

FOTO Školní kolo OLYMPIADE DE FRANÇAIS má své vítěze!

Páteční odpoledne dne 15. 12. 2017 se neslo v duchu Olympiády ve francouzštině. Ve dvou kategoriích žáci bojovali nejen o první místo, ale také o postup do krajského kola. Porota ve složení Andrea Mezihoráková a Yrieix Bletton - ředitel Alliance française v Ostravě, hodnotila jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby,výslovnost, gramatickou správnost a plynulost vyjadřování.A zde jsou výsledky:

Číst dál...

Francouzština jede - 2. místo v celostátní soutěži nakladatelství FRAUS!

FOTO Dne 15. prosince nás navštívila paní Tereza Havrlantová z nakladatelství Fraus a předala nám ceny za 2. místo, které jsme získali za naše ztvárnění francouzské abecedy. Byli jsme pochváleni za originalitu a humor, porota se prý velmi bavila. Měli jsme velkou radost a slíbili jsme, že pokud bude zase nějaká soutěž pro francouzštináře – určitě do toho opět jdeme! Děti z 6. až 8. ročníku, Andrea Mezihoráková

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=yjFJi0hnhko&t=1s

V pátek 8.12 se uskutečnil 11. ročník Mikulášské laťky, který se letos výjimečně konal v atletickém tunelu ve Vítkovicích. Naši školu reprezentovalo v soutěži ve skoku vysokém 11 žáků z 2. stupně, a to jak v chlapeckých tak dívčích kategoriích. Nejúspěšnější skok letos předvedl Jáchym Kurtin ze třídy 7.A, když pokořil laťku ve výšce 133 cm a získal tak dělené 2.místo v kategorii mladších žáků. Velmi dobře si ovšem vedli i další naši žáci, kteří se ve svých kategoriích umístili takto:   

Jakub Koštěl – 5. místo (153 cm),  Magda Langová – 6. místo (130 cm),  Tomáš Cívela - 7. místo (123cm),  Nikol Košťálová 9. místo (125cm)

Poděkování patří také ostatním našim sportovcům za vzornou reprezentaci školy, podporu svých spolužáků a podaný výkon, kterým si v nemalé konkurenci sportovně zaměřených škol a atletických klubů určitě neudělali ostudu.

Na závěr bych rád poděkoval také p. uč. Klosovi, který se na přípravě našich skokanů a skokanek podílel. p.uč. Škapa

V pondělí 20. 11. 2017 se naše škola poprvé zúčastnila vyzývací soutěže v německé výslovnosti "Brich dir die Zunge nicht!" na Gymnáziu Olgy Havlové.

V konkurenci žáků z přibližně 10 základních škol z Ostravy a okolí reprezentovaly naši školu tři žákyně třídy 8.A - Bára Pavelková, Adéla Němčíková a Kateřina Labounková. Všechny tři se v posledních týdnech velmi poctivě připravovaly na obě části soutěže - čtení německých jazykolamů a čtení neznámého německého textu, což se vyplatilo, protože obsadily ve své kategorii 8. tříd krásné 2. místo. Gratulujeme!

Mgr. Renáta Holková

Naše děti jsou velmi hravé a tak jsme se s chutí zapojili do podzimní soutěže Nakladatelství Fraus. Natočili jsme video, kde jsme se pokusili zajímavým způsobem ztvárnit francouzskou abecedu.

Vítězné práce budou vyhlášeny 11. prosince 2017 na Facebooku a webu Nakladatelství Fraus.

Tak nám držte palce!  Andrea Mezihoráková a francouzštináři ze 6. až  8. ročníku.

Naše dílko najdete ZDE

Letošní ročník řečnické soutěže Mladý Démosthenés, která se konala 14. listopadu ve 1400 hodin, přilákal zase o něco více řečníků než loni. Možná to bylo také tím, že jsme změnili pravidla. Tentokrát žáci si žáci losovali ze tří témat – Tohle dělám rád, to mě baví, Příroda kolem nás a Až vyrostu, chci být (jako) … Žáci měli možnost oživit si vybrané téma chvilkou přípravy a mohli také použít drobné poznámky. Zůstala povinná doba projevu a rozdělení do dvou kategorií.

Celkem se zúčastnilo 15 žáků. Porota složená z p. uč. Malé, Moroňové, Adamčíkové a p. uč. Škopa se shodla na tom, že všichni účastníci se pečlivě připravovali, a proto bylo velmi obtížné určit pořadí vítězů. O třetí místo v II. kategorii se dokonce museli podělit dva řečníci.

Výsledky:

I.              Kategorie – 6., 7. tř.

1.    místo – Bára Bednářová (7.B)

2.    místo – Klára Zahradníčková (6.B)

3.    místo – Amálie Kremserová (6.B)

II.            Kategorie – 7., 8. tř.

1.    místo – Sandra Stolinská (8.A)

2.    místo – Terezie Staňková (9.A)

3.    místo – Eliška Wozničková, Eduard Nábělek (8.B)

Za celou porotu bych chtěla moc poděkovat a vyjádřit slova chvály všem řečníkům a za sebe děkuji porotě za pomoc a příjemně strávené odpoledne. Mgr. Jana Adamčíková

FOTO ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA

Je první fyzikální soutěží v tomto školním roce.

Dne 9. 11. 2017 soutěžili zájemci ze 6. a 7. ročníku a 8. 11. 2017 pak zájemci z 8. a 9. ročníku ve školním kole Astronomické olympiády. Soutěžící se snažili využít (k vyplnění připravených podkladů) všech pomůcek, které si pro tuto chvíli připravili a přinesli. Rovněž mohli využít notebooky z učebny fyziky a školní encyklopedie ze školní knihovny.

Číst dál...

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání