Název kroužku Jméno vedoucího  Den  Místo Čas
         
1.stupeň        
Příprava na zk. YLE Holková R. středa T 4.A 13,00 - 13,55
Příprava na zk. YLE Holková R. pondělí T 6.A 13,00 - 14,20
Příprava na zk. YLE Reichertová Z. středa Uč. 2 13,00 - 14,00
Ruční práce  Macáková V. středa T 4.A 14,00 - 15,00
         
2.stupeň        
Klub logic. myšlení Agelová D. středa UPC 14,00 - 14,45
Příprava na zk. YLE Holková R. čtvrtek T 6.A 13,00 - 14,25
Příprava na zk. KET Holková R. pondělí T 6.A 14,30 - 16,00
Příprava na zk. PET Holková R. středa T 8.A 14,00 - 15,30
Příprava na zk. DELF Mezihoráková A.. pondělí UFJ 14,00 - 15,00
Seminář ČJ - IX.A Malá J. středa T 9.A 7,00 - 7,45
Seminář ČJ - IX.B Škop L.. čtvrtek T 9.B 7,00 - 7,45
Seminář M - IX.A, B Škapa J.          pátek T 9.B 7,00 - 7,45
         
         
Školní družina        
Čtenářský klub Motlochová P. čtvrtek ŠD 15,00 - 16,30
Fotbal Lažková D. čtvrtek tělocvična 15,00 - 16,00
Hra na  zobc. flétnu Zmijová P. čtvrtek ŠD 15,00 - 16,00
Hrátky s mluvením Bochňáková I. úterý ŠD 15,00 - 16,00
Pohybové hry Kožuchová H. pondělí tělocvična 15,00 - 16,00
Pohybové hry Lažková D. pondělí tělocvična 15,00 - 16,00
Pracovní výchova  Fiedorová R. středa ŠD 15,00 - 16,30
Prac. a výtv. činnosti Palicová B. středa ŠD 15,00 - 16,30
Vyšívání Fiedorová R. úterý ŠD 15,00 - 16,00
Výtvarná výchova Motlochová P. středa ŠD 15,00 - 16,00

Zájmové útvary zahájí svou činnost v měsíci říjnu 2016, končí svou činnost v měsíci květnu 2017. Cena zájmového útvaru: 100 Kč/měsíc. Semináře k přípravě na přijímací zkoušky z M a ČJ budou probíhat jen do přijímacích zkoušek a hradí se na celé odobí najednou.
 

V kroužku se děti budou učit rychle a rády, aniž by tušily, že se něco učí...

Po dobu 45 minut budou obklopeny francouzštinou formou her, písniček, pohybových a výtvarných aktivit. Jako lektorka mluvím na děti pouze francouzsky a ony reagují v češtině nebo pomocí gest, až si postupně jazyk začnou osvojovat. Neočekávejte od svých dětí, že za pár měsíců budou mluvit francouzsky, ale radujte se z toho, že zvuk tohoto jazyka jim nebude cizí, že budou schopny reagovat na jednoduché pokyny, a že jim tak jako rodič usnadníte vstup do světa cizích jazyků.

Číst dál...

Vážení rodiče, 

v tomto školním roce nabízíme ve spolupráci s jazykovou školou Hello kroužky anglické konverzace s rodilým mluvčím. Kroužky budou probíhat vždy 1x týdně v těchto termínech:  

PÁTEK 13:15-14:15 (1.-2. třída), 14:15-15:15 (3.-5. třída) 

Číst dál...

Milí rodiče,

dovoluji si vám oznámit, že bude pokračovat na naší škole A. Hrdličky kroužek s názvem:

KLUB LOGICKÉHO MYŠLENÍ

ve kterém budu s vašimi dětmi rozvíjet jejich logické myšlení formou logických hádanek, rébusů, deskových her a zábavných kvízů. Cílem je, aby si děti zlepšily svou logickou paměť, taktiku, strategii a představivost a lépe pak uspěli u přijímacích zkoušek a různých testů. Kroužek bude probíhat od října do května. Cena: 800 Kč. Můžete mě kontaktovat přes Bakaláře nebo přes vaše dítě.

Těším se na vaši účast, Mgr. Denisa Agelová.

             

 

 

Veselá věda

Vážení rodiče,

i tento rok nás oslovila nezisková organizace Veselá věda a od října opět nabízí na naší škole:

-pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů.

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody vč. jejích zákonitostí a technické obory. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům.

Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

Přesné informace o času a místě konání kroužku stejně jako přihlášku naleznete na webových stránkách Veselé vědy www.veselaveda.cz. (Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.)

Vaše Veselá věda

Náhodný obrázek

 

 

Přihlášení

Hledání